Ledningsarbejder Vennelyst Boulevard Web

Vejarbejde

Fem uger med 40 km i timen

Trafikomlægninger ved krydset Nørrebrogade - Vennelyst Boulevard – Nørre Boulevard i Aarhus kræver en periode med hastighedsbegrænsning og trafikomlægninger. Årsagen er led-ningsarbejde som forberedelse til Letbanen.

Aarhus Vand og AffaldVarme Aarhus arbejder fra søndag 26. januar og fem uger frem i krydset Vennelyst Boulevard – Nørre Boulevard – Nørrebrogade. Ledningsarbejdet skal foregå i et 10 meter bredt og fire meter dybt hul under en strækning, hvor Letbanen siden skal køre.

Trafikomlægninger og hastighedsbegrænsning

Fra søndag 26. januar klokken 20.00 til søndag 9. februar klokken 20.00 vil der være ændrede trafikforhold, fordi kørebanerne snævres ind og forlægges som følge af det brede hul. I hele perioden vil der være to kørespor i hver retning. Derudover er de væsentligste ændringer:

  • Hastigheden nedsættes fra 60 til 40 km/t. 
  • Der bliver forbud mod at svinge til højre og venstre i krydset for kørende fra Nørrebrogade i nordlig retning. 
  • Buslinjer, der kører på Nørre Boulevard, bliver omlagt.

Lastbiler til og fra Østhavnen kan i perioden med fordel benytte Marselis Boulevard.

Links

 

Tidsplan For Vejarbejder Paa Noerreport Og Noerrebrogade 2014 26 11Tidsplan For Vejarbejder I Skejby 2014 26 11