Mindet

Anlægsarbejde

Letbanen bygger ny bro ved Mindet

Aarhus Letbane begynder nu anlægsarbejdet til Letbanen mellem Mindet og Toldboden. Arbejdet får konsekvenser for passagererne på Aarhus Nærbane og for trafikanter til og fra Aarhus Havn.

Fra næste uge går anlægsarbejdet til Aarhus Letbane i gang på strækningen mellem Mindet og Toldboden i Aarhus centrum. I løbet af det næste halve år skal der bygges en ny banebro med to spor over Aarhus Å som erstatning for den bro, som Aarhus Nærbane kører på i dag. Samtidig hæves sporret cirka 40 centimeter, så det kommer i niveau med Dokk1, og jorden under jernbaneskinnerne bliver forberedt til letbanedrift.

Med anlægsarbejdet træder Letbanen ind i rækken af anlægsprojekter på havnefronten, og anlægsarbejdet vil bidrage til generne i området.

- Vi tilrettelægger arbejdet så det kommer til at genere mindst muligt, men vi lukker for kørsel på nærbanen og på Mindet, der er adgangsveje til Aarhus Havn, så vi kommer til at genere, siger anlægschef Jørgen Hansen fra Aarhus Letbane I/S.

Konsortiet Aarsleff - Dan Jord JV I/S er entreprenør på anlægsarbejdet. 

Aarhus Nærbane spærret

En del af anlægsarbejdet foregår under jorden, hvor de nuværende jernbaneskinner ligger. Aarhus Letbane har derfor søgt om og fået tilladelse til at spærre sporet mellem Aarhus H og Skolebakken fra 3. maj til 17. oktober 2014. I den periode vil Aarhus Nærbane ikke kunne køre på strækningen. Rejsende kan i stedet spadsere fra Skolebakken og til deres destination i Midtbyen, eller de kan stå af på Østbanetorvet og tage bus 33 til centrum og Aarhus H. De ekstra busafgange og forslag til rejsen kan ses på rejseplanen.dk og midttrafik.dk.

Mindet spærret

Adgangen til Aarhus Havn via Mindet bliver også spærret, mens Letbanen bryder den gamle jernbanebro ned og bygger en ny og bredere banebro over Aarhus Å. For personbiler og mindre varevogne, der skal til og fra Mellemarmen på Aarhus Havn, betyder det, at de må køre ad Marselis Boulevard eller Sumatravej ved Tangkrogen.

Ingen store lastbiler på Kystvejsstrækningen

Med lukningen af Mindet kan store lastbiler med ærinde på Aarhus Havn kun komme frem via Marselis Boulevard. Varetransport til midtbyens virksomheder kan dog fortsat køre ad Kystvejsstrækningen, ligesom der er uændret adgang til og fra færgehavnen.

Fakta

  • Anlægsarbejdet mellem Mindet og Toldboden løber over knap 400 meter og er dermed et af Letbanens mindste anlægsarbejder. Det er dog langt fra det mindst komplicerede anlægsarbejde.
  • Anlægsarbejdet omfatter omlægning af skinner og kabler samt etablering af en ny bro over Aarhus Å.
  • Den nuværende banebro er syv meter bred og har et jernbanespor. Broen blev opført i 1946, som en rotationsbro, og ombygget til en fast bro i 1956
  • Den nye banebro over Aarhus Å bliver 11 meter bred og 30 meter lang. Broen får to spor; et letbanespor og et spor, hvor der kan køre både letbane og godstog, i det omfang det bliver aktuelt.
  • Bunden i Aarhus Å er meget blød, og pælene til broen skal rammes 18 meter ned. I alt skal der rammes knap to kilometer pæle til broen – eller 84 pæle.

læs mere om