Larm

Miljø

Letbanen sænker støjniveauet

Både rejsende og naboer kan se frem til mere støjsvag transport, når letbanen kommer på skinner i 2017. Ud på et sidespor ryger nemlig de nuværende dieseltog, der erstattes af eldrevne alternativer. I de kommende år vil mange naboer dog kunne høre anlægsarbejdet. Men som udgangspunkt kun inden for normal arbejdstid.

Frem til 2017, hvor etape 1 af Danmarks første Letbane står færdig i Aarhus, vil mange borgere opleve anlægsarbejdet med egne ører. Støj er nemlig umuligt at undgå i så omfattende et projekt. Støjen ligger dog et godt stykke under de niveauer, vi blandt andet hører om fra Metrobyggeriet i København. For i Aarhus skal der hverken bores ud til tunneller eller bankes store mængder betonpæle i jorden for at understøtte bygningsværk. 

For letbanens vedkommende er det opførelsen af nye broer, der støjer mest. Det arbejde er koncentreret i den indledende anlægsfase. Selve skinnelægningen vil minde mere om normalt vejarbejde.

Til gengæld bliver den nye letbane betydeligt mere støjsvag end de dieseltog, der i dag kører på Aarhus Nærbane – til glæde for både rejsende og banens naboer i Aarhus og de omkringliggende stationsbyer.

Anlægsstøj holdes på hverdage

Det er Aarhus Kommune, der sætter rammerne for, hvor meget entreprenørerne må støje i anlægsfasen – og på hvilke tidspunkter af døgnet. Det sker ud fra Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for støj.

Støjende anlægsarbejde vil som udgangspunkt kun finde sted på hverdage mellem klokken 7 og 18. Her er der ingen begrænsninger for støjniveauet. Eksempler på støjende aktiviteter er:

 • Anvendelse af elektriske bore- og skæremaskiner
 • Anvendelse af trykluftværktøj
 • Ramning af pæle (for at holde jord tilbage og opnå terrænforskel)

Derudover har Aarhus Kommune fastsat grænsen for støjende anlægsarbejde til 60 decibel (dB) om aftenen (klokken 18 til 22) og 40 dB om natten (klokken 22 til 7). 60 dB svarer til en normal samtale ved 1 meters afstand, hvor 40 dB opleves som en hvisken på 30 centimeters afstand.

Lørdage betragtes som en hverdag, hvor der mellem klokken 7 og 18 må arbejdes uden støjgrænser. Til gengæld er søn- og helligdage som udgangspunkt friholdt for støjende arbejde.

Der kan dog gives dispensation til at udføre arbejde om natten og på søn- og helligdage.

Letbanen er mild mod ørerne

Når letbanen kommer på skinner, vil støjniveauet til gengæld være skånsomt for både rejsende og naboer. Den nye letbane er drevet af elektricitet og vil støje betydeligt mindre end de dieseltog, der i dag kører på Aarhus Nærbane. Faktisk er der tale om en reduktion på hele 12 dB ved normal kørsel og 6 dB ved start og acceleration. 12 dB svarer til over en halvering af støjen.

Støjen fra letbanen kommer til at ligge på mellem 40 og 50 dB (gennemsnittet af støjen i henholdsvis dag-, aften- og natperioden) ved boliger langs letbanen. Niveauet er langt under Miljøstyrelsens vejledende grænseværdi, der er 64 dB ved beboelser og 69 dB ved kontorer.

Støj: Fra smertegrænse til stille værelse

Det er forskelligt, hvordan vi mennesker oplever og reagerer på støj, som angives i decibel (dB) – den internationale skala for måling af lyd. Ørets smertegrænse ligger på 115-120 dB, hvilket svarer til en luftværnssirene på 30 meters afstand.

Decibelskalaen er logaritmisk. Det vil sige, at en reduktion fra eksempelvis 60 til 30 dB ikke svarer til en halvering. Det menneskelige øre opfatter lyden som halveret, hver gang niveauet falder med 8-10 dB.

Eksempler på lydniveauer + afstand til lydkilde:

 • 120 dB: Luftværnssirene, 30 meter 
 • 110 dB: Høj diskoteksmusik
 • 100 dB: Udendørs rockkoncert, ved tilhørerne
 • 90 dB: Høj hjemmestereo
 • 80 dB: Hårtørrer, 30 centimeter
 • 70 dB: Håndmikser, max hastighed, 1 meter
 • 60 dB: Normal tale, 1 meter
 • 50 dB: Vaskemaskine, 1 meter
 • 40 dB: Hvisken, 30 centimeter
 • 20 dB: Stille soveværelse

Link

Miljøstyrelsens temaside om trafikstøj