Letbanesamarbejde

Letbanerådet taler med én politisk stemme

Region Midtjylland, Midttrafik og de otte kommuner i Letbanesamarbejdet bekræftede i dag en ny revideret aftale om at arbejde for udbygning af letbanen i Aarhusområdet.

Aarhusområdet er allerede i dag en mindre storbyregion, hvor de voksende udfordringer for mobiliteten giver kødannelser på vejene og længere rejsetider. Forbedringer af den kollektive trafik er et centralt instrument til at opretholde en god mobilitet og vækst i området.

Det bekræftede Region Midtjylland, Midttrafik og de otte kommuner i Letbanesamarbejdet i dag over for hinanden, da politikerne i det nye letbaneråd med regionsformand Bent Hansen (A) i spidsen mødtes for første gang for at diskutere arbejdet med udbygning af letbanen i Aarhusområdet. Bent Hansen udtaler:

Vi skal hurtigt videre

- Letbanerådets opgave bliver at sikre, at vi hurtigt kan komme videre med de næste etaper af letbanen, i første omgang til Hinnerup, Brabrand og Hasselager og på sigt til Randers og Hadsten. Rådet skal også arbejde for at fremme de statslige investeringer i blandt andet S-togslignende drift til Skanderborg og en ny regionalbane mellem Aarhus og Silkeborg, som vil binde hele regionen bedre sammen og understøtte den stærke vækst i Øst- og Midtjylland.

Letbanerådet vil fremover lede arbejdet for fremme af Letbanesamarbejdets udspil.

Centralt i arbejdet står Samspil 2025, som er Letbanesamarbejdets oplæg til en udbygning af et effektivt kollektivt transportsystem, som understøtter byudviklingen og sikrer en sammenhængende og bæredygtig mobilitet i Aarhusområdet og i det østjyske bybånd.

I planen integreres de statslige planer for baneudbygning, planerne for letbanens nye etaper, busbetjeningen og Parker&Rejs-anlæg i et sammenhængende net, der sikrer en god mobilitet i Aarhusområdet, der omfatter Aarhus, Favrskov, Norddjurs, Odder, Randers, Silkeborg, Skanderborg og Syddjurs Kommuner.

Link

Læs mere om Letbanesamarbejdet og dets vision for letbanen i Aarhusområdet

Spørgsmål

Læs de oftest stillede spørgsmål om Letbanen - og svarene herpå.

Nyheder

Følg med i aktuelle nyheder om letbaneprojektet.

Kontakt

Spørgsmål og kommentarer til Letbanen er velkomne.

Arkiv

Hvornår var det nu det var? Søg tilbage i Letbanens arkiver.