Anlægsarbejde Mindet - Toldboden

Mindet

Nærbane og adgangsvej til Aarhus Havn spærret

Frem til 17. oktober er adgangsvejen til Aarhus Havn - Mindet - spærret for gennemkørende trafik, mens Aarhus Nærbane ikke kører mellem stationerne Skolebakken og Aarhus H.

Spærringerne sker mens Aarhus Letbane udfører anlægsarbejde til den kommende letbane på strækningen mellem Mindet og Toldboden.

Spærring af Aarhus Nærbane

Al togtrafik vil være indstillet på Aarhus Nærbane mellem stationerne Skolebakken og Aarhus H i perioden 3. maj - 17. oktober 2014.

DSB og Midttrafik stiller ekstra busser til rådighed. Læs mere på rejseplanen.dk og midttrafik.dk

Lukning af Mindet

Mindet vil være lukket for gennemkørende trafik til Aarhus Havn i perioden 3. maj - 17. oktober 2014.

Personbiler og mindre varevogne kan køre via Spanien og Sydhavnsvej, hvor der svinges mod havnen af Sumatravej. 

Store lastbiler kan komme til Aarhus Havn via Marselis Boulevard og skal være opmærksom på køre mod Marselis Boulevard via ringsystemet eller motorvejen.

Ingen ændringer for færgetrafik

Trafik til og fra færgehavnen berøres ikke af Letbanens anlægsarbejde ved Mindet.