Torsoevej

Mobilitetsaftale

MOVE sikrer penge til letbanens standsningssteder

Aarhus Byråd har afsat 11 millioner kroner til standsningssteder og bedre cykelparkering langs letbanen i Aarhus Kommune.

Pengene kommer fra Aarhus Kommunes nye mobilitets- og vejfond (MOVE), som er øremærkede midler, der skal styrke mobiliteten og fremkommeligheden i Aarhus.

MOVE blev oprettet i forbindelse med budgetaftalen for 2015, og pengene til Letbanens standsningssteder og bedre cykelparkering langs letbanen er en lille del af en første pulje på i alt 136 millioner kroner, som Aarhus Byråd har aftalt at sætte i gang.

Af relevans for Letbanens kommende passagerer omfatter aftalen desuden 20 millioner kroner til etablering af cykelruter og cykelparkeringsfaciliteter herunder et cykelparkeringshus ved Aarhus H.

Se hvad de første projekter under MOVE ellers omfatter