Ny Bydel Topgrafik Nyhedsbrev 3

Byudvikling

Ny Randers-bydel sporer sig ind på en letbane

Allerede om to år kan de første borgere flytte ind i Randers’ nye bykvarter, hvor der skal eksperimenteres med nye boligformer midt i en smuk natur, tæt på motorvej og velkoordineret kollektiv trafik.

En lokal letbane mellem bydelens syv mindre områder og opkobling til letbanesporet fra Aarhus er blandt ideerne på det kommunale tegnebræt, fortæller borgmester Claus Omann Jensen (V).

En helt ny bydel, Randers Syd, vil i løbet af de næste to årtier skyde op fra Paderup til landsbyen Robdrup, der balancerer på den sydlige kommunegrænse til Favrskov. Bydelen svarer i areal til næsten 50 procent af Randers’ nuværende størrelse og, vil tælle knap 6.000 nye boliger, når den er fuldt udbygget. Beliggenheden i et naturskønt område tæt på E45 skal medvirke til at tiltrække de mange nye borgere.

– Randers er en attraktiv bosætningskommune, hvis man arbejder eller studerer i Aarhus eller Aalborg. Derfor vil vi gerne finde opskriften på, hvordan vi får endnu flere til at flytte hertil. Vi tror på, at attraktive bosætningsmuligheder er vejen frem, konstaterer Randers’ borgmester Claus Omann Jensen (V).

Lytter til borgernes stemme

Sammen med byrådet har borgmesteren formuleret en plan for området, der opdeler arealet i syv enklaver. Hver enklave skal så vidt muligt udvikles med udgangspunkt i seks udvalgte principper: Bæredygtighed, bevægelse, natur, sjæl, mangfoldighed og fællesskab. Byudviklingen foregår med stor inddragelse af borgerne. Inden de overordnede linjer for Randers Syd blev tegnet, afholdt kommunen tre indledende workshops, hvor alle interesserede kunne bringe deres bedste ideer i spil.

– Det giver rigtig god mening at lytte i stedet for bare at beslutte. Vi fik utallige ideer fra borgerne, og det gjorde vores tanker om Randers Syd både skarpere og bedre. Når man udlægger et areal på 12 kvadratkilometer, er der også god ræson i, at flest muligt synes, at det er en god ide og bakker op, siger Claus Omann Jensen.

Se idekataloget med borgernes mange ideer

Ønske om en lokal letbane

"Jeg kan stige på letbanen i Aarhus og være hjemme på 20 minutter”.

Sådan udtrykte flere i borgerpanelet et varmt ønske til den offentlige transport til og fra den nye bydel. Randers-borgmesteren lægger heller ikke skjul på, at et letbanespor mellem Randers og Aarhus, der stopper i både Randers Syd og den centrale del af Randers, også er eftertragtet blandt beslutningstagerne på rådhuset. Samtidig taler man også om en lokal letbane mellem de syv enklaver i Randers Syd.

– En lokal letbane vil være med til at sikre et samhørighedsforhold i området, på samme måde som metroen i en helt anden målestok binder København sammen. Jeg kan rigtig godt lide den tanke, der ligger bag sporvognen, som kan bevæge sig uhindret gennem byen. Og når vi i nyere tid kalder den for en letbane, er det jo for at signalere, at vi nu taler om let materiel, der kører med høj frekvens, forklarer Claus Omann Jensen.

Den første lokalplan for den nordligste del af det nye byområde er allerede vedtaget, og Randers Kommune er i fuld gang med at byggemodne det første boligområde. Om den lokale letbane i Randers Syd bliver en realitet, er endnu ikke afklaret. Sammen med mange andre forslag indgår den i kommunens principplan, som fra juni til september er sendt til offentlig debat blandt randrusianerne.

Fakta: Randers Syd skal bygges på seks værdier

Bæredygtighed er med til at sikre, at nuværende behov kan imødekommes uden at gå på kompromis med fremtidige generationers mulighed for at opfylde deres behov.

Bevægelse er en overordnet betegnelse for trafik, infrastruktur, aktiviteter, nærhed til for eksempel service og muligheden for at bevæge sig.

Naturen skal være nem og indbydende at komme ud i sammen med den friske luft og en smuk udsigt til et spændende landskab.

Sjæl handler om de bløde værdier, oplevelser og udtryk. Det kan være den lille forskel, der gør bydelen, enklaven, byrummet eller stien til noget særligt.

Mangfoldighed vil særligt komme til udtryk i en variation på bygningsniveau, så der sikres mulighed for mange forskellige boligformer og udtryk.

Fællesskab er svær at planlægge, for det bygger på frivillighed. Planen skal dog gøre det nemmere for områdets beboere at vælge og møde fællesskabet.