DOKK1

Ny færdselslov

Sporvogne skal ud og letbaner ind i ny færdselslov

Folketinget behandler netop nu et forslag om en ændring af færdselsloven, som blandt andet skal sikre, at letbaner, bilister, cyklister og fodgængere lærer at omgås hinanden i trafikken.

Den nye færdselslov kommer til at udstikke de lovmæssige rammer for etableringen af de kommende letbaner på de områder, der hører under færdselsloven. Det kræver groft sagt, at de gamle sporvogne skrives ud og de moderne letbaner skrives ind i loven og at en række af de eksisterende regler i færdselsloven tilpasses kørsel med letbaner.

Forslaget til den nye færdselslov har været i høring i sensommeren og blev førstebehandlet i Folketinget 7. november 2014. Den endelige lovændring forventes vedtaget inden årets udgang.

Links