Overenskomst

Letbaneførere får overenskomst

Dansk Industri og Dansk Jernbaneforbund har indgået aftale om en helt ny overenskomst for letbaneførere i Danmark.

Overenskomsten gælder for letbaneførere i hele landet og åbner blandt andet mulighed for, at letbaneførere og metrostewarder med en vis erfaring kan blive ansat som lokomotivførere.

Overenskomsten kommer i umiddelbar forlængelse af trafikstyrelsens bekendtgørelse om krav til letbaneførere og trafikstyringspersonale på letbaneområdet, som trådte i kraft 31. juli 2014.

Links

Dansk Industris nyhed om den nye overenskomst for letbaneførere

Dansk Jernbaneforbunds nyhed om den nye overenskomst for letbaneførere

Nyhed om bekendtgørelse om krav til letbaneførere

Spørgsmål

Læs de oftest stillede spørgsmål om Letbanen - og svarene herpå.

Nyheder

Følg med i aktuelle nyheder om letbaneprojektet.

Kontakt

Spørgsmål og kommentarer til Letbanen er velkomne.

Arkiv

Hvornår var det nu det var? Søg tilbage i Letbanens arkiver.