Operator Stockholm

Overenskomst

Letbaneførere får overenskomst

Dansk Industri og Dansk Jernbaneforbund har indgået aftale om en helt ny overenskomst for letbaneførere i Danmark.

Overenskomsten gælder for letbaneførere i hele landet og åbner blandt andet mulighed for, at letbaneførere og metrostewarder med en vis erfaring kan blive ansat som lokomotivførere.

Overenskomsten kommer i umiddelbar forlængelse af trafikstyrelsens bekendtgørelse om krav til letbaneførere og trafikstyringspersonale på letbaneområdet, som trådte i kraft 31. juli 2014.

Links

Dansk Industris nyhed om den nye overenskomst for letbaneførere

Dansk Jernbaneforbunds nyhed om den nye overenskomst for letbaneførere

Nyhed om bekendtgørelse om krav til letbaneførere