Letbanesamarbejde

Letbane samarbejde

Politisk power til de næste etaper

Der er fuld damp på anlægget af Aarhus Letbanes etape 1, og Region Midtjylland, Midttrafik samt de østjyske kommuner skal nu i gang med konkret at planlægge den videre udbygning. Derfor er det blevet tid til at opdatere aftalen om Letbanesamarbejdet, som trådte i kraft i 2007.

Fremadrettet vil regionen spille en større rolle i samarbejdet – blandt andet for at sikre politisk pondus i dialogen med staten. 

Den tidligere aftale om Letbanesamarbejdet i Østjylland blev indgået i 2007, hvor letbanen stadig var streger på papir – uden tilsagn om finansiering.

Nu er en opdateret aftale om Letbanesamarbejdet i Østjylland trådt i kraft per 1. marts 2014. Et vigtigt formål med aftalen er at vise, at hele regionen står sammen om planlægningen og anlægget af letbanens næste etaper. Derfor spiller Region Midtjylland en større rolle i samarbejdet end hidtil.

– Vi er allerede langt med anlægget af første etape, og med Samspil 2025 er alle parter enige om visionen for de næste etaper. Men i fællesskab skal vi fortsætte med at lægge tryk på, så udbygningen bliver til virkelighed, siger Nils Borring (A), borgmester i Favrskov Kommune og medlem af det nye letbaneråd.

– Letbanen er jo bare en af de aktører, der står i kø, når staten fordeler de penge, der er sat af til at styrke infrastrukturen i Danmark, fortsætter han.

Regionsrådsformand giver pondus

Med aftalen har et letbaneråd erstattet den politiske følgegruppe. Formanden for rådet er automatisk den siddende formand for regionsrådet – i denne valgperiode Bent Hansen (A).

– Der skal være noget politisk pondus og power bag, når vi er i dialog med staten, og det får vi med regionsrådsformanden i spidsen. Vi skal huske, at både Region Midtjylland og kommunerne spiller en stor rolle i udbygningen af letbanen. Den nye aftale viser i højere grad, at vi tænker regionalt og ikke bare lokalt, når vi planlægger den kollektive trafik i Østjylland, siger Nils Borring.

Personligt ser han frem til, at der som led i Aarhus Letbanes etape 2 skal opføres et Parker & Rejs-anlæg i Søften – lige ved E45. På anlægget kan bilister parkere og hoppe på letbanen det sidste stykke ind mod Aarhus.

Ny økonomisk fordelingsnøgle

Ud over at den opdaterede samarbejdsaftale betyder en ny politisk organisering, er der også ændret på fordelingen af de fællesudgifter, der er i forbindelse med Letbanesamarbejdet. Her betaler Aarhus Kommune en mindre del end tidligere, mens Region Midtjylland betaler en større del.

Omkostninger til større analyser – for eksempel en VVM (Vurdering af Virkninger på Miljøet) – betales af den eller de parter, der ønsker, at analysen bliver gennemført.

FAKTA OM AFTALEN:

HVAD ER FORMÅLET, HVEM ER MED, OG HVAD BETALER DE?

Formålet med aftalen om Letbanesamarbejdet er at fastlægge rammerne for samarbejdet i forbindelse med udvikling og udbygning af letbanen i Østjylland – herunder samspillet med den øvrige trafik.

Samarbejdet skal sikre, at parterne over for staten står sammen om en fælles strategi.

Parterne i aftalen er:

  • Region Midtjylland (betaler 40 pct. af fællesudgifterne)
  • Midttrafik (10 pct.)
  • Aarhus Kommune (22 pct.)
  • Favrskov Kommune (4 pct.)
  • Norddjurs Kommune (4 pct.)
  • Syddjurs Kommune (4 pct.)
  • Odder Kommune (4 pct.)
  • Randers Kommune (4 pct.)
  • Skanderborg Kommune (4 pct.)
  • Silkeborg Kommune (4 pct.)

 

Links

Læs mere om den opdaterede aftale

Se medlemmerne i det nye letbaneråd