Operatorudbud

Prækvalifikation

Udbud af letbanedriften

Aarhus Letbane Drift I/S indbyder interesserede til at søge om prækvalifikation til udbud af driften på Aarhus Letbane. Ansøgningsfrist 2. juni 2014 klokken 12.00.

Prækvalifikationen er første trin i den proces, som ender ud i en kontrakt med den virksomhed, som skal varetage den fremtidige drift af Danmarks første letbane.

Andet trin er at udsende udbudsmaterialet til de prækvalificerede, som er planlagt til medio 2014. 

Udbuddet vedrører udelukkende driften af Aarhus Letbane, som består af:

  • Drift af letbanekøretøjerne
  • Klargøring og rengøring af letbanekøretøjerne
  • Trafikstyring
  • Administration
  • Øvrige driftsopgaver i naturlig tilknytning til operatørens opgaver

Operatøren skal desuden forestå uddannelse af fjernstyringsmedarbejdere, driftsledere og letbaneførere, og er ansvarlig for at opnå og vedligeholde relevante tilladelser og myndighedsgodkendelser forud for og gennem hele driftsperioden. Operatøren skal i perioden op til kommerciel driftsstart medvirke til prøvedrift i samarbejde med anlægsselskabet Aarhus Letbane I/S og leverandøren af letbanekøretøjerne.

Der stilles krav til dokumentation af såvel den finansielle og økonomiske som den tekniske og faglige formåen hos de virksomheder, som ansøger om prækvalifikation.

Midttrafik står for udbudsforretningen på vegne af Aarhus Letbane Drift I/S, som ejes af Region Midtjylland og Aarhus Kommune.

Link

Læs udbudsbekendtgørelse og øvrig info om operatørudbuddet