Letbanen17 Langsmedbanen Drift

Operatørudbud

Fire virksomheder kan byde på letbanedriften

En enig bestyrelse i Aarhus Letbane Drift I/S besluttede onsdag 20. august 2014 at prækvalificere fire virksomheder, der alle inviteres til at byde på letbanedriften.

Der er tale om store velfunderede virksomheder med både dansk og udenlandsk deltagelse. De prækvalificerede virksomheder er (i alfabetisk rækkefølge):

  • Ansaldo STS S.p.A.
  • Arriva Letbane ApS
  • Keolis SA
  • RATP Développement S.A.

Kort om de udvalgte virksomheder:

Ansaldo STS S.p.A. er en del af konsortiet, der leverer anlæg og køretøjer til Aarhus Letbane. De står også bag Metroservice i København og har mange aktiviteter i Europa og verden i øvrigt.

Arriva Letbane ApS er et ny-etableret selskab i Arriva-koncernen, der både udfører tog- og busdrift i Danmark.

Keolis S.A. stammer fra Frankrig og har mange aktiviteter i Europa. De er repræsenteret i Danmark ved datterselskabet City-Trafik A/S (under fusion med norske Nettbuss).

RATP Développement S.A. stammer fra Frankrig og har aktiviteter over hele verden. De har stor erfaring med alle former for kollektiv trafik, både bus, metro, tog og letbaner.

- Det er et stærkt konkurrencefelt, og vi ser frem til at modtage tilbud og forhandle med virksomhederne, udtaler formand for Aarhus Letbane Drift I/S, Flemming Knudsen.

De prækvalificerede virksomheder modtager inden for kort tid det samlede udbudsmateriale, der beskriver kravene til udførelsen af letbanedriften. Herefter følger en dialogfase og efterfølgende tilbuds- og forhandlingsfase. Det forventes, at der kan skrives kontrakt med den udvalgte operatør senest medio 2015.

Trafikselskabet Midttrafik gennemfører operatørudbuddet på vegne af Aarhus Letbane Drift I/S.