Rapporter 2

RE:AL

Første statusrapport afleveret

Aarhus Letbane har afleveret sin første rapport om, hvordan arbejdet med at energioptimere Letbanen skrider frem.

Efter planen lyder den korte udgave. Af rapporten fremgår det, at Aarhus Letbane nu har den organisation på plads, der skal finde og udføre energioptimeringer af letbaneprojektet. Et projekt som EU støtter med 14,2 millioner kr. (1,9 millioner euro) gennem miljøprogrammet ELENA.

Siden opstarten i efteråret 2013 er der blandt andet ansat en projektstab og fastlagt en tidsplan for kommende udbud og det fortsatte samarbejde mellem anlægsselskabet Aarhus Letbane I/S og driftsselskabet Aarhus Letbane Drift I/S. Kommunikationen er også på plads med løbende opdateringer på hjemmesiden letbanen.dk om projektet, der i Aarhus Letbane sammenhæng er omdøbt til RE:AL – Rethink Energy in Aarhus Lightrail.

En af de vigtigste opgaver for RE:AL er at finde en effektiv og miljøvenlig måde at integrere Aarhus Letbane i ét samlet letbanesystem bestående af de nuværende jernbaner til Grenaa og Odder og den nye letbanelinje igennem Aarhus. Samtidig skal det være muligt at køre med godstog på en stor del af strækningen. En anden udfordring er, at Letbanen har forskellige ejere og operatører. Derfor er det afgørende at udarbejde og indgå de rette forvaltningsaftaler, der afklarer alle forhold for ejerskab, drift og vedligehold af Letbanens strækninger. En opgave, der ifølge rapporten skrider frem som planlagt.

Det samme gælder andre vigtige opgaver som at udvikle Danmarks første regelsæt for sikker drift af en letbane, sikre en effektiv og miljøvenlig energiforsyning, bygge et bæredygtigt centralværksted for Letbanen og ikke mindst finde en innovativ løsning på den nødvendige immunisering af Aarhus H. Sidstnævnte opgave handler om at integrere eldrift på Aarhus Hovedbanegård og Banegraven uden risiko for, at kørestrømmen fra den nye letbane forårsager falske meldinger i signalsystemet. Løsningen er at isolere kørestrømmen fra skinner og signalanlæg – såkaldt immunisering.

Du kan læse mere om, hvordan arbejdet skrider frem i halvårsrapporten (på engelsk) herunder.

LINKS:

RE:AL Første halvårsrapport 2014

Læs mere om de enkelte projekter