Nyt Signalanlaeg

Lisbjerg

Nyt signalanlæg på Randersvej syd for Lisbjerg

Risiko for kødannelse på Randersvej syd for Lisbjerg.

Aarhus Kommune opsætter netop ny et nyt signalanlæg på Randersvej syd for Lisbjerg.

Signalanlægget skal regulere trafikken, når den kommende Lisbjerg Bygade tages i brug. Det er i samme anlæg, at Letbanen kommer til at krydse Randersvej på sin linje mellem Lisbjerg og Lystrup.

Som en del af vejarbejdet bliver hældningen på Randersvej mindsket, for at Letbanen og biltrafikken kan tilgå Randersvej uden problemer.

Risiko for kø

Vejarbejdet på Randersvej syd for Lisbjerg udføres på en 200 meter lang strækning frem til ultimo december 2014. I den periode vil vejen være indskrænket til ét spor, hvilket kan give kø i myldretidstrafikken. Cyklister henvises til at benytte en dobbeltrettet cykel- og gangsti i den ene side af vejen.

Læs mere om vejarbejdet på aarhus.dk