Nrbrogade Tunneller

Vejarbejde

Aarhus Letbane bygger tunneller på Nørrebrogade

Mandag 27. oktober begynder anlægsarbejdet af Letbanen på Nørrebrogade.

Det sker med det forberedende anlægsarbejde til to nye cyklist- og fodgængertunneller samt etableringen af en elevatorskakt i den eksisterende tunnel mellem Aarhus Universitet og Aarhus Universitetshospital på Nørrebrogade.

De to tunneller tages først i brug på et senere tidspunkt, men forberedes allerede nu, så byggeriet kan færdiggøres uden at være til gene for trafikken og Letbanen.

Gene for trafikken

Det forberedende anlægsarbejde og etableringen af elevatorskakten vil i varierende grad genere trafikken på Nørrebrogade mellem Nordre Ringgade og Vennelyst Boulevard.

For at sikre at der hele tiden er to vejbaner farbare i begge retninger, udføres arbejdet kun i to vejbaner ad gangen. Imens ledes trafikken over i de øvrige fire vejbaner – to i hver retning. Det kan lade sig gøre, fordi de nuværende busbaner inddrages til vejtrafik. Biler og busser kommer altså igen til at dele vejen, som det var tilfældet, inden busbanerne blev taget i brug sommeren 2013.

Den nuværende hastighedsgrænse på 60 km/t reduceres, og særligt i myldretiden kan det øge rejsetiden på strækningen. Også cyklister vil blive berørt, når de midlertidigt henvises til fortovet, mens anlægsarbejdet står på.

- Vi kommer ikke uden om, at anlægsarbejdet kommer til at genere både trafikken og naboerne på Nørrebrogade. Arbejdet med tunnellerne er kun begyndelsen på et længerevarende vejarbejde på Nørreport, Nørrebrogade og Randersvej, som resulterer i, at Danmarks første letbane kan køre i Aarhus i 2017. Det håber vi, at byens borgere og trafikanter har forståelse for og tålmodighed til, siger anlægschef i Aarhus Letbane, Jørgen Hansen.

Aarhus Kommune har stillet skrappe krav om, at der under hele anlægsarbejdet opretholdes to vejbaner i hver retning.

- Det er vigtigt for os, at vi kan få trafikken ind og ud af Aarhus Midtby uden gener for trafikanterne i hele perioden, siger afdelingschef for Anlæg i Aarhus Kommune, Trine Buus Karlsen.

For naboer til Nørrebrogade kan tunnelbyggeriet medføre nogen støj – især når der skal rammes spunsplader og pæle i jorden for at stabilisere tunnellerne. Ved ramning bankes store jernplader og betonpæle lodret ned i jorden. Ramning vil blive udført i dagtimerne på hverdage, inkl. lørdage, i tidsrummet fra kl. 7 til 18.

Arbejdet med tunnellerne og elevatorskakten forventes afsluttet i april 2015.

Tunneller er kun begyndelsen

Tunnelarbejdet giver en forsmag på det endnu større anlægsarbejde, der indledes i vinteren 2015. Her går arbejdet med at skabe selve fundamentet til Letbanen – en sporkasse til skinnerne  i gang. Sporkassen placeres i de to midterste vejbaner fra Nørreport op ad Nørrebrogade og Randersvej til krydset ved Nehrus Allé ved Danmarks Radio.

Når dette arbejde indledes, bliver vejforløbet med to letbanespor i midten med to vejbaner på begge sider en permanent løsning på hele strækningen

Tidsplanen for anlægsarbejdet på strækningen Nørreport til Nehrus Allé/Randersvej, ser således ud for 2015:

  • Februar – august: Strækningen fra Nordre Ringgade til Nørregade
  • Juni – august: Nørregade – Mejlgade
  • Juni – september: Nordre Ringgade – Hasle Ringvej/Vejlby Ringvej
  • September – december: Ringvejen til Nehrus Allé

Sidst i 2015 fortsætter anlægsarbejdet med etablering af selve transportsystemet – dvs. skinner, elmaster, perroner og signalanlæg.

Fakta – her bygger Aarhus Letbane på Nørrebrogade

  • De to nye tunneller er placeret med ca. 120 meters mellemrum og forbinder Aarhus Universitet og Aarhus Universitetshospital på hver side af Nørrebrogade.
  • Tunnellerne er placeret ud for dels den nordlige del af kollegium 7, dels umiddelbart syd for kollegium 9 på Aarhus Universitet.
  • Elevatorskakten placeres i forbindelse med den eksisterende tunnel ud for Wilhelm Meyers Allé, hvor den forbinder tunnelen med den kommende perron midt på Nørrebrogade.