Stoettemur

Støj

Ekstra aktivitet på sporet omkring Mindet

Der er i disse dage ekstra støjende aktivitet på sporet mellem Østre Plads og Toldboden, hvor Aarhus Letbane omlægger nærbanens spor, forbereder et ekstra letbanespor og bygger bro over Aarhus Å ved Mindet.

Ramning mellem Spanien og Turbinehallen

I området mellem Spanien og Turbinehallen kræver udvidelsen af banen, at der etableres en støttemur, og frem til og med fredag rammer entreprenøren jernplader i jorden. Jernpladerne er 12 meter lange, og der skal i alt rammes 45 plader.

Aarhus Letbane udfører løbende kontrolmålinger på såvel vibrationer og støj fra ramningen for at sikre at tilladte grænseværdier ikke overskrides.

Skinner justeres natten til lørdag

Fra Mindet til Toldboden er anlægsarbejdet nu så langt, at skinnerne til nærbanen er tilbage på sporet, og fredag eftermiddag begynder arbejdet med at justere skinnerne på plads. Skinnejusteringen forventes afsluttet omkring fredag midnat.

Ved en skinnejustering griber en maskine fat om begge skinner, som herefter vibreres ned i sporet og skærverne. Arbejdet vil støje mere end det hidtidige arbejde i området.

Det fortsatte arbejde

Anlægsarbejdet mellem Østre Plads og Toldboden forbereder fundamentet til letbanen i området. I 2016 forberedes fundamentet til Letbanen mellem Toldboden og Nørreport, så transportsystemet – skinner, kørestrøm, perroner mm – kan anlægges på hele strækningen langs havnefronten.

Når Letbanen åbner i 2017 vil der være to spor på strækningen fra Aarhus H til Nørreport, hvoraf det ene spor også skal kunne bære et eventuelt godstog til Grenaa.