Studietur Bybanen Gruppe

TILGÆNGELIGHED

Handicap- og Ældreråd på studietur til Bergen

Medlemmer fra Aarhus Kommunes Handicapråd og Ældreråd tog på studietur til Bybanen i Bergen. Erfaringerne herfra skal sikre god tilgængelighed for alle i Aarhus Letbane.

God tilgængelighed for alle passagerer – også dem med handicaps. Det er målsætningen for Aarhus Letbane, der netop har indledt arbejdet med at indrette letbanetog og standsningssteder.

Den såkaldte designfase løber frem til vinteren 2015, så det er i de kommende måneder, at der tages beslutninger om alle de praktiske detaljer, der får betydning for, hvordan passagererne kommer til at opleve og bruge Letbanen. Det gælder alt fra små indretningsdetaljer, som hvor håndtag og stopknapper placeres, til hvordan man gør det muligt for blinde og svagtseende at orientere sig på en letbaneperron.

- For Aarhus Letbane er det vigtigt at skabe god tilgængelighed for alle passagerer. Derfor har vi nedsat et advisory board med medlemmer fra Aarhus Kommunes Handicapråd og Ældreråd, der skal hjælpe os med at designe letbanetog og perroner, så de også fungerer godt for personer, der f.eks. ser dårligt eller sidder i kørestol, forklarer projektleder Britta Lyager Degn fra Aarhus Letbane.

I første omgang arbejder letbanens advisory board med indretning af letbanetogene. Derefter fortsætter arbejdet med design og udformning af letbanens standsningssteder.

- Hvad angår letbanetogene har Aarhus Letbane valgt en standardløsning. Det betyder, at det grundlæggende design som togenes længde og højde samt placeringen af dørene ligger fast. Men derudover er der mange muligheder for at påvirke designet af togene – lige fra valg af farver og overflader til den bedste placering af passagerer i kørestole. Det er det arbejde, som letbanens advisory board skal hjælpe os med, siger Britta Lyager Degn.

Studietur viste både styrker og svagheder

Et af de medlemmer af letbanens advisory board, der var med i Bergen, er advokat Peter Bach-Nielsen, der også er medlem af Handicaprådet i Aarhus Kommune.

- Det var en god tur, hvor vi fik vendt og drejet mange ting og set både styrker og svagheder ved et moderne letbanesystem, fortæller Peter Bach-Nielsen, der har muskelsvind og selv er kørestolsbruger.

- Grundlæggende er det jo en fantastisk letbane, som de har fået i Bergen. Hele systemet er godt udført, tog og perroner fungerer godt sammen og der er virkeligt gode forhold for passagerer med handicaps, f.eks. når det gælder ramper til kørestole og ledelinjer for svagtseende.

Peter Bach-Nielsen og resten af letbanens advisory board oplevede dog også svagheder ved letbanen i Bergen, som man kan lære af i Aarhus.

- Skærmene til billetautomaterne sidder f.eks. alt for højt for kørestolsbrugere. Vi synes også, at letbanetogene accelererede meget hurtigt og med et ryk. Det vil give problemer for dårligt gående, ældre passagerer eller personer med f.eks. muskelsvind eller gigt. Løsningen kan være letbaneførere med en mere forsigtig speederfod og mange holdestænger, så der altid er noget at gribe fat i, fortsætter Peter Bach-Nielsen.

Peter Bach-Nielsen undrede sig også over, at det ikke altid lykkedes letbanen i Bergen at holde præcist der, hvor ledelinjerne leder passagererne frem til dørene. Samtidig fører ledelinjerne frem til flex-pladser, hvor der netop ikke er holdestænger.

- Det vil være et problem for blinde og svagtseende, der så skal famle sig frem til dørene. Det skal vi lave bedre i Aarhus, mener Peter Bach-Nielsen.

Endelig er han som kørestolsforbruger bekymret for tilgængeligheden på Grenaabanen. Mens der næsten ingen afstand er mellem letbanetog og de nye perroner i Bergen, risikerer man nogle store gab mellem letbanetogene og Grenaabanens gamle perroner. Det skyldes at Banedanmark, der ejer Grenaabanen, har valgt ikke at investere i en renovering af de eksisterede perroner på Grenaabanen.

- Det skaber et for stort gab for kørestolsbrugere, blinde, svagtseende og dårligt gående, der potentielt er farligt blot ved almindelig uopmærksomhed. Det er måske den største udfordring for tilgængeligheden på Aarhus Letbane, konkluderer Peter Bach-Nielsen.

 

Store infoskærme gør det nemt at orientere sig om standsningsstederne i Bybanen i Bergen.For Peter Bach-Nielsen, der sidder i kørestol, er billetautomaterne til Bybanen placeret for højt.Der er næsten ingen afstand mellem letbanetoget og perronerne på Bybanen i Bergen - et stort plus for kørestolsbrugere og passagerer med nedsat syn eller gangfunktion.

Om Bybanen i Bergen

Bybanen er en moderne letbane i den norske by Bergen. Bybanen blev taget i brug i 2010 og benytter samme type letbanetog - Stadler Variobahn - som der kommer til at køre på Aarhus Letbane i 2017.

Bybanen har været en stor succes, og man er derfor i gang med at udvide letbanestrækningen - bl.a. til den nærliggende lufthavn. Desuden vil alle 20 letbanetog frem mod 2016 blive forlænget med 10 meter, så hvert enkelt tog kan medbringe flere passagerer.