Nrbrogade Tunneller

Vejarbejde

Letbanen bygger tunneller på Nørrebrogade

I løbet af de næste år bliver to vejbaner på Randersvej og Nørrebrogade i Aarhus ændret til letbanespor.

Det første anlægsarbejde begynder i slutningen af oktober 2014, hvor Aarhus Letbane anlægger to nye tunneller mellem universitetet og universitetshospitalet på Nørrebrogade.

Tunnelarbejdet giver samtidig naboer og trafikanter en forsmag på et omfattende vejarbejde, som fra begyndelsen af 2015 reducerer Randersvej og Nørrebrogade til to vejbaner i hver retning – og giver plads til Danmarks første letbane i midten.

Få praktiske informationer om anlægsarbejdet

I oktober begynder det første anlægsarbejde til Aarhus Letbane på strækningen fra Nørreport over Nørrebrogade og Randersvej frem til Nehrus Allé. Det sker, når Aarhus Letbane går i gang med at anlægge to nye tunneller og bygger elevatorskakt i den eksisterende tunnel mellem Aarhus Universitet og Aarhus Universitetshospital på Nørrebrogade.

Anlægsarbejdet kommer til at genere trafikken på Nørrebrogade imellem Nordre Ringgade og Vennelyst Boulevard, hvor vejbanerne vil være spærret i takt med, at tunnelrør graves ned. Der bliver desuden en del anlægsstøj, når der skal rammes spuns og pæle for at stabilisere tunnellerne.

- Anlægsarbejdet vil give gener for både naboer og trafikanter i området, det tør jeg godt love. Og arbejdet med tunnellerne er kun begyndelsen på et længerevarende vejarbejde på Nørrebrogade og Randersvej, som skal resultere i, at Danmarks første letbane kan køre i Aarhus i 2017. Så vi håber, at byens borgere og trafikanter vil væbne sig med tålmodighed, siger anlægschef i Aarhus Letbane, Jørgen Hansen.

Konsekvenser for trafikanter og naboer

Inden østjyderne kan stige på Letbanen i 2017 skal der først bygges tunneller, støbes fundament til sporkasser til Letbanens skinner og siden etableres skinner, elmaster, køreledninger og perroner. På Nørrebrogade bliver første opgave tunnellerne.

For at sikre, at der hele tiden er to vejbaner farbare i hver retning, bliver anlægsarbejdet udført i tre sektioner på tværs af vejen. Anlægsarbejdet udføres i to vejbaner ad gangen, og imens ledes trafikken over i de øvrige fire vejbaner – to i hver retning. Biler og busser kommer til at dele vejbaner, ligesom det var tilfældet, inden busbanerne blev taget i brug i 2013. Den nuværende hastighedsgrænse bliver sat ned, og særligt i myldretiden kan det øge rejsetiden på strækningen.

Også cyklister vil i kortere perioder blive berørt, når de midlertidigt henvises til fortovet, mens anlægsarbejdet står på.

For naboer til Nørrebrogade vil tunnelbyggeriet medføre moderat støj, når der graves store mængder jord og asfalt op. Hertil kommer en del mere støj, når der skal rammes spuns og pæle for at stabilisere tunnellerne. Ved ramning bankes store jernplader og betonpæle lodret ned i jordet. Ramning bliver udført i dagtimerne på hverdage inkl. lørdage.

Mere anlægsarbejde i vente

Anlægsarbejdet med tunnellerne forventes afsluttet i foråret 2015, hvor arbejdet med at skabe Letbanens fundament – en sporkasse til selve transportsystemet – går i gang. Sporkassen skal placeres i de to midterste vejbaner fra Nørreport ad Nørrebrogade og Randersvej til Nehrus Allé. Først herefter kan anlægget af selve transportsystemet – skinner, køremaster, perroner mm – begynde.

– Det er et stort og omfattende anlægsarbejde, som naturligvis vil medføre forandringer for borgere og trafikanter i området omkring Randersvej, der må betegnes som en central færdselsåre i byen. I sagens natur anlægges Letbanen der, hvor der i forvejen er mange trafikanter. Men vi gør, hvad vi kan for at minimere generne og glæder os til i 2017 at præsentere en miljøvenlig og komfortabel letbane med op til otte afgange i timen, tilføjer Jørgen Hansen.

Links