Letbanefoerer1

Nyhedsbrev #18

Vidste du…

Vidste du... #18 om krav og regler til de kommende letbaneførere

… at der nu er vedtaget en bekendtgørelse for letbaneførere?

Letbanen i Aarhus er den første af sin slags i Danmark, og derfor har det været nødvendigt at lovgive om kravene til de personer, som skal køre letbanen. Trafikstyrelsen har udstedt en ny bekendtgørelse, som slår fast, hvilke kompetence- og helbredskrav, der stilles til letbaneførere.

Du kan læse om bekendtgørelsen på Trafikstyrelsens hjemmeside og se mere i de andre punkter her under.

… at der stilles helbredskrav til letbaneførere?

Helbredskravene til letbaneførere tager udgangspunkt i helbredskravene til et almindeligt kørekort til erhvervsmæssig personbefordring. Det betyder, at buschauffører og lokomotivførere kan arbejde som letbaneførere uden en ny helbredsgodkendelse fra Trafikstyrelsen. Ligesom hos buschauffører og lokomotivførere er det et krav, at letbaneførere skal have normalt farvesyn.

… at det blot kræver almindeligt kørekort at køre letbanen?

Ifølge den nye bekendtgørelse fra Trafikstyrelsen er det et krav, at letbaneførere som minimum skal have almindeligt B-kørekort. Derudover er det op til den enkelte letbaneoperatør at sammensætte et uddannelsesforløb for letbaneførere og øvrigt personale, som skal sikre, at alle sikkerhedskrav bliver opfyldt.

… at der bliver brug for 90-100 letbaneførere til letbanens etape 1?

Midttrafik er lige nu i gang med en udbudsproces for at finde den operatør, som skal stå for driften af Aarhus Letbane. Det er operatøren, der ansætter letbaneførere til at køre letbanen. Aarhus Letbane Drift I/S forventer, at der bliver brug for mellem 90 og 100 letbaneførere til første etape.

Letbaneoperatøren bliver efter planen valgt i andet kvartal af 2015, så alt kan nå at falde på plads, inden letbanen kører sin første tur med kunder i 2017.

… at der er indgået overenskomst for letbaneførere?

Dansk Industri har indgået en overenskomst med Dansk Jernbaneforbund om letbaneførere i Danmark. Overenskomsten åbner blandt andet muligheden for, at letbaneførere med en vis erfaring senere kan videreuddanne sig til lokomotivførere.