Oslo / februar 2012

Nyhedsbrev #19

Vidste du...

Aarhus Letbane får skinner, vogne og øvrigt udstyr, der er tilpasset områdets vejrmæssige udfordringer, som særligt gør sig gældende i vinterhalvåret.

Eksempler på de konkrete forholdsregler, Aarhus Letbane har truffet, kan du læse mere om her i denne udgave af ”Vidste du…”.

… at Europas letbaner kører under meget forskellige klimaforhold?

… at letbanens vognkasser bliver i rustfrit stål?

… at snerydder og natkøreture skal holde skinnerne sne- og isfri

… at letbanen får egen sandkasse?

… at letbanens døre lukker automatisk under stop?

__________________________________________________________________________________

… at Europas letbaner kører under meget forskellige klimaforhold?

Der er stor forskel på de klimaforhold, europæiske letbaner kører i. Aarhus har fire måneder om året med gennemsnitlige nattetemperaturer under nul og i gennemsnit 181 nedbørsdage. Bergen har typisk et par måneder med nattetemperaturer lige omkring frysepunktet og 235 årlige nedbørsdage. Til sammenligning har den franske letbane-by Nice normalvis ikke under 5 grader og kun 62 årlige dage med regn.

Top

… at letbanens vognkasser bliver i rustfrit stål?

Selvom det er en dyrere løsning end almindeligt stål, får Aarhus Letbane produceret vognkasserne i rustfrit stål, så de kan modstå nedbør, salttåger og havgus, som hører med til livet i Aarhus.

Rustfrit stål skal sikre letbanen en længere levetid og modvirke problemer med rust, som blandt andet har vist sig i Gøteborg.

Top

… at snerydder og natkøreture skal holde skinnerne sne- og isfri

Aarhus Letbane indkøber et køretøj til at rydde sne på skinnerne og fjerne nedfaldne blade i efteråret.

Sporskifterne på banen får indbygget varme, og desuden kan letbanen køre natture (dog uden passagerer), hvis der er behov for det i perioder med særlig hård frost. Det skal sikre, at hverken sporskifter, køreledninger eller rillesporene i vejen fryser til.

Når letbanen holder stille om natten, sikrer overdækning af værkstedet i Banegraven for, at vogne og kørestrøm ikke sner til.

Top

… at letbanen får egen sandkasse?

Alle letbanevogne får en indbygget kasse til sand og et system, der automatisk sprøjter sand ned på skinnerne i perioder, hvor de er våde og glatte på grund af vejret.

For at opnå den bedste og mest kontrollerede bremseeffekt har togene et såkaldt Wheel Slide Protecting System, som kan sammenlignes med bilers ABS-bremser.

Top

… at letbanens døre lukker automatisk under stop?

Når letbanen holder stille på perronen, lukker dørene automatisk, og rejsende skal aktivt trykke på en knap for at åbne dørene. På den måde slipper rejsende om bord for at fryse eller sidde i træk.

For at dørene kan lukke automatisk, bliver letbanevognene uden skydetrin, som kan blive blokeret af grus og salt i vintervejret. I stedet bliver de nye perroner bygget med et gab på højst fem centimeter over til vognenes indgangsdøre.

Top