Mindet

Nyhedsbrev #16

Vidste du...

Vidste du... #16 om Letbanens forløb langs med Aarhus Havn.

… at letbanen vil køre i to spor langs havnen?

I dag kører Aarhus Nærbane i ét spor på kystvejsstrækningen i Aarhus. Da letbanen afgår op til otte gange i timen, bliver der fremover behov for to spor på strækningen Aarhus H - Nørreport - Østbanetorvet. Det er ved Nørreport, at sporene mod henholdsvis Grenaa og Skejby/Lisbjerg vil mødes.

Fra maj til oktober 2014 forbereder Aarhus Letbane det ekstra spor mellem Mindet og Toldboden. Den sidste del af strækningen mellem Toldboden og Østbanetorvet forberedes i 2016, kort inden skinnerne bliver lagt på.

Rent praktisk omfatter anlægsarbejdet i år, at de nuværende jernbaneskinner bliver løftet af, så der kan etableres et fundament og de nødvendige underjordiske installationer. Herefter bliver sporet lagt på igen.

_________________________________________________________

… at en ny bro over Aarhus Å sikrer plads til de to letbanespor?

I dag krydser Aarhus Nærbane en bro over Aarhus Å ved Mindet – men broen har kun plads til ét spor. Derfor anlægger Aarhus Letbane i perioden fra maj til oktober 2014 en helt ny bro på stedet, der ligger lige ved det kommende Dokk1.

I dag tænker de færreste måske over, at der er en bro, fordi åen er overdækket. Men når det sidste stykke af åen fritlægges i efteråret 2015, vil broen fremstå tydeligt.

I forbindelse med brobyggeriet bliver trafikken omlagt. Mindet, som fører ud til Mellemarmen på havnen, lukkes. Trafikanter til virksomhederne på Mellemarmen vil i anlægsperioden skulle svinge fra Spanien/Strandvejen ned ad Jægergårdsgade, som i dag er spærret i bunden, men som bliver åbnet midlertidigt. For enden af Jægergårdsgade kan trafikanterne så svinge til venstre ad Sydhavnsgade og køre videre til Mellemarmen.

_________________________________________________________

… at letbanen får standsningssted under Dokk1?

Dokk1 er Aarhus’ fremtidige hovedbibliotek og Borgerservice – og lige under bygningen får letbanen standsningssted. Som rejsende bliver det altså nemt at komme til og fra Borgerservice, bibliotek og kulturelle arrangementer i Dokk1, der efter planen er klar til brug i løbet af første halvår 2015.

Selvom der næsten går yderligere to år, før letbanen kører, står standsningsstedet stort set færdigt samtidig med Dokk1. Aarhus Nærbane vil passere standsningsstedet, men dog ikke standse ved Dokk1.

VIDEO: Sådan ser det ud, når Letbanen standser ved Dokk1

_________________________________________________________

… at letbanen ved havnen kommer til at køre blandt cyklister og fodgængere?

I dag er der hegn og niveauforskelle mellem Aarhus Nærbane jernbaneskinner og de omkringliggende arealer. Sådan vil det ikke være fremover, hvor byen og havnen bliver bundet bedre sammen, og hvor letbanen vil køre blandt cyklister og fodgængere.

Letbanen vil køre efter forholdene, så den bedre sammenhæng i byrummet ikke går ud over sikkerheden. Det betyder for det første en lav kørehastighed (ofte kun omkring 20 km/t) på de åbne stykker. For det andet kan føreren af letbanen nemt bremse.

VIDEO: Tag en tur med letbanen langs den nye havnestrækning

_________________________________________________________

… at anlægsarbejde lukker dele af Aarhus Nærbane fra maj til oktober 2014?

I perioden fra 3. maj til 17. oktober 2014 er Aarhus Nærbane lukket mellem Skolebakken og Aarhus H på grund af anlægsarbejderne. Rejsende kan stå af ved Skolebakken og fortsætte på gåben (950 meter til Aarhus H) eller tage Midttrafiks bus 33 mellem Østbanetorvet og Aarhus H – en tur på små 10 minutter.

Fra 28. juni til 28. juli 2014 arbejdes der på skinnerne mellem Lystrup og Viby J.

Rejsende på strækningen Grenaa-Aarhus H kan i denne måned:

Tage toget fra Grenaa til Lystrup og skifte til de togbusser, som DSB i perioden indsætter fra Lystrup. Togbusserne standser ved alle stationer mellem Lystrup og Aarhus H.

Rejsende på strækningen Odder-Aarhus H kan i denne måned:

Tage toget til Viby J og skifte til InterCity- og InterCityLyntog, der i perioden vil standse i Viby J.

Se særkøreplan og forslag til alternative rejser med bus på Midttrafiks hjemmeside.