PR Favrskov

Hinnerupetapen

Porten til Aarhus Nord

Et Parker & Rejs-anlæg med plads til 1.000 biler centralt placeret ved E45 i Søften og mulighed for at rejse videre med letbane og busser er en del af planen for en ny letbane-etape til Hinnerup.

Første skridt bliver at invitere borgerne i Favrskov Kommune til i en fordebat at komme med idéer og kommentarer til Hinnerupetapens linjeføring og til et markant Parker & Rejs-anlæg, som markerer porten til Aarhus Nord. Næste skridt bliver den VVM-undersøgelse, der skal udarbejdes for etapen.

Det kræver mere end almindelig tålmodighed at være bilist på vejnettet i det nordlige Aarhus. Særligt i myldretiden snegler bilerne sig her af sted i tætte køer til og fra byen. Men nu er der godt nyt. Planerne om en letbaneetape mellem Lisberg og Hinnerup omfatter blandt andet et Parker & Rejs-anlæg ved motorvej E45 og Djurslandmotorvejen i Søften.

Parker & Rejs-anlægget bliver et af de største i landet og det første, som får direkte adgang til motorvej E45. Her bliver plads til 1.000 biler, langtidsparkering for lastbiler, cykelparkering, en busterminal, et tankanlæg og direkte adgang til Letbanen mod Aarhus og Hinnerup.

Parker bilen og tag Letbanen resten af vejen

”Porten til Aarhus Nord”, kalder Favrskovs borgmester, Nils Borring (S), Parker & Rejs-anlægget og slår dermed fast, at Letbanen til Hinnerup er mere end blot en lokal bane, der skal transportere borgere mellem Hinnerup og Aarhus.

- Letbanen til Hinnerup skal bidrage til at lette trængslen på vejene til og fra Aarhus ved at gøre det nemmere og langt mere bekvemt at benytte kollektiv transport. Parker & Rejs-anlægget er et godt eksempel på, at du i fremtiden kan parkere din bil ved motorvejen uden for det centrale Aarhus og tage Letbanen til dit bestemmelsessted. På samme måde bliver Hinnerup Station et omstigningssted, hvor du kan skifte mellem letbane, jernbane, bus eller bil og cykel, forklarer Nils Borring.

Byudvikling omkring Letbanen

Letbaneetapen til Hinnerup bliver 8,2 kilometer lang og løber mellem Hinnerup Station og Lisbjerg. Undervejs bliver der seks standsningssteder. Udover standsningsstedet ved Parker og Rejs-anlægget har Favrskov Kommune særligt fokus på standsningsstederne på Hinnerup Station og i Søften.

I Hinnerup er der fire forskellige forslag til, hvordan Letbanen kommer frem til Hinnerup Station, som ligger centralt ved handelscentret i byen. I Søften placeres standsningsstedet nord for Århusvej og skal tænkes ind i en forandret midtby og omlægning af flere veje i området.

Begge steder er Favrskov Kommune i færd med at udarbejde helhedsplaner for midtbyerne, og letbaneprojektet bliver tænkt ind i de planer:

- Med Letbanen gentænker vi den kollektive trafik og mobiliteten i Østjylland, men det er også vigtigt, at vi ser på helheden lokalt, og derfor har vi sideløbende sat gang i arbejdet med helhedsplaner for midtbyerne i Hinnerup og Søften, siger Kurt Andreassen (V), formand for Teknik- og miljøudvalget i Favrskov Kommune.

Borgerne inddrages tidligt

Forslaget til Letbanens linjeføring mellem Hinnerup og Lisbjerg samt dens muligheder og konsekvenser på bymiljøerne bliver formelt sendt i offentlig høring medio 2015. Her får borgere i Favrskov Kommune mulighed for at komme med ris, ros og gode idéer til letbaneprojektet.

Tidsplanen er herefter, at byrådene i de to kommuner i slutningen af året kan træffe beslutning om, hvorvidt politikerne ønsker at få udarbejdet en VVM-redegørelse (Vurderinger af Virkninger på Miljøet) for letbaneetapen til Hinnerup. Selve VVM-redegørelsen vil i så fald skulle udarbejdes i 2016, så en endelig beslutning om en Hinnerupetape kan træffes i 2017.