Lisbjerg

Lisbjerg

Bæredygtige boliger på vej

Teknik og Miljø i Aarhus Kommune må sælge jord til de to almene boligforeninger Ringgården og AL2Bolig og udbyde byggeretten på 18.500 etagemeter, svarende til 150-200 familieboliger. Det vedtog Aarhus Byråd i slutningen af januar 2015.

Beslutningen er startskuddet til en bæredygtig byudvikling af området ved Lisbjerg, som med tiden skal huse 20.000-25.000 indbyggere samt erhverv, butikker og offentlige funktioner.

Boliger klar i 2017

Der vil gå nogle år, inden fremtidens Lisbjerg fungerer som en helstøbt by, men de almene boligselskaber forventer, at lejemålene er klar til de første beboere allerede i 2017 – samme år, som Aarhus Letbane ruller ud på skinnerne. Byrådet bevilligede sidste år en forlængelse af letbanen, så den vil køre helt frem til Lisbjergskolen.

Tæt ved Lisbjergskolen opfører AL2Bolig cirka 40 bæredygtige boliger og Boligforeningen Ringgården opfører 47 familieboliger på de sydvendte skråninger tæt ved det eksisterende Lisbjerg.

Læs referat af byrådets beslutning

Letbanen får fire standsningssteder i Lisbjerg

  • Klokhøjen, hvor Aarhus Kommune planlægger et Parker & Rejs-anlæg
  • Lisbjerg Bygade
  • Lisbjerg-Terp
  • Lisbjergskolen

Læs mere om Letbanens standsningssteder og frekvens