MOVE

Mobilitet

Det skal være smart at ændre vaner

Aarhus er under forvandling. Nye bydele bliver født, flere mennesker vælger at blive aarhusianere, og antallet af virksomheder stiger støt. I takt med udviklingen stiger også antallet af trafikanter voldsomt, og der er derfor behov for at gøre det smartere at komme fra A til B.

Smart Mobilitet – et treårigt innovationsprojekt igangsat af Aarhus Kommune – skal udvikle og afprøve måder at ændre mobilitetsvanerne. Altså om det er bilen, bussen, cyklen, letbanen eller en kombination, som transporterer aarhusianerne. Målet med Smart Mobilitet er at finde de billige, smarte og miljørigtige bidrag, der kan være med til at løse nogle af byens fremtidige trafikale udfordringer.

Smart Mobilitet har i Beder-Malling gennemført en stor undersøgelse af trafikvanerne. Den har klarlagt, at borgerne i området er åbne over for at skifte til andre transportmidler, hvis bare de kommer hurtigt frem, og der er let omstigning undervejs. Begge dele vil Aarhus Letbane bidrage til.

Penge til bedre letbaneforhold

I forbindelse med budgetforliget for 2015-2018 indgik Aarhus Byråd en aftale om at etablere en ny mobilitets- og vejfond (MOVE) i kommunen. 11 millioner kroner fra fonden er bevilget til standsningssteder og bedre parkeringsforhold for cyklister langs letbanen i Aarhus Kommune.

Det anslås, at knap en tredjedel af Aarhus Kommunes indbyggere vil have højst 600 meter til letbanen, og at gode faciliteter for parkering af cykler vil gøre letbanen attraktiv i et større opland.