Risskov

Risskov

Ny bydel 300 meter fra Aarhus Letbane

Et tidligere erhvervsområde ved Arresøvej i Risskov skal omdannes til en ny bydel. Det mener Aarhus Byråd, som har sendt et forslag til lokalplan 911 i offentlig høring.

Hvis lokalplanen vedtages, kan der bygges boliger og butikker cirka 300 meter fra Aarhus Letbanes fremtidige standsningssted Torsøvej Station.

Letbanen kommer til at køre fra Torsøvej Station tre gange i timen i myldretid og to gange i timen i øvrige dagtimer.

Lokalt butikscenter og 480 boliger 

Forslaget til lokalplanen lægger op til, at den centrale del af området kommer til at bestå af cirka 480 lejligheder, der placeres i fire klynger med karakter af karrébebyggelse. Klyngerne lukker sig delvist om gårdarealer, men åbner sig op mod et stort fællesareal.

Ifølge forslaget til lokalplanen kan bygningernes højde variere fra to til fem etager med tagterrasser og opholdsarealer på tag. I den nordlige del af området foreslås boligblokke i højst to etager, mens erhvervsbygninger mod Lystrupvej opføres i tre etager.

Et område på 6,8 hektar

Forslaget til lokalplanen foreslår, at der på det cirka 6,8 hektar store område mellem Lystrupvej og Arresøvej bygges 42.500 kvadratmeter boliger, 6.500 kvadratmeter erhverv og 4.000 kvadratmeter lokalt butikscenter, heraf maksimalt 2.000 kvadratmeter til detailhandel, mens den resterende del kan udnyttes til liberale erhverv, boliger og lignende.

Inden lokalplanforslaget er klar til andenbehandling, skal byrådet behandle bemærkningerne til forslaget. Den offentlige høring slutter 1. april 2015.

Læs mere om forslag til lokalplan 911