Aarhus H Oest1

Nyhedsbrev #20

Vidste du...

Letbanen kommer til at køre fra spor 0 og 1 på Aarhus H og på sine egne letbanespor, som løber adskilt fra jernbanen i banegraven.

Læs mere om ombygningerne og anlægsarbejdet i og omkring banegården i Vidste du... neden for.

… at den nye bro i Banegraven nu er klar til Letbanen?

… at Letbanen får sine egne to spor på Aarhus H?

 … at Letbanen kræver en flytning af 7-Eleven?

… at Letbanen vil køre mod nord hvert sjette minut?

… at et 16.500 kvadratmeter kontrolcenter og værksted snart tager form?

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

… at den nye bro i Banegraven nu er klar til Letbanen?

Arbejdet med at bygge den 120 meter lange og otte meter høje letbanebro i Banegraven er netop afsluttet. Via den s-formede bro vest for Ringgadebroen skal letbanen krydse jernbanesporene på sin vej til og fra Aarhus H.

Banegraven strækker sig fra Åhavevej i Viby til Aarhus H, og via broer og tunneller vil letbanen på strækningen køre helt adskilt fra den øvrige togtrafik. Mens broen er blevet bygget, har den øvrige togtrafik kørt som normalt på sporene nedenunder.

Det er normalt med forurenet jord i baneterræner, og den opgravede jord er derfor dels blevet indkapslet i ramperne op mod broen, dels brugt i dæmninger andre steder på letbanen. På den måde bidrager anlægget af Aarhus Letbane til, at nedbør som regn og sne ikke bliver forurenet af jorden, inden det siver længere ned i undergrunden.

Top

… at Letbanen får sine egne to spor på Aarhus H?

På Aarhus H får letbanen sine egne spor, så den kører adskilt fra den øvrige togtrafik. Der er tale om det eksisterende spor 1 og et helt nyt spor 0 langs med banegårdsbygningen. Letbaneperronen etableres mellem de to spor parallelt med banegårdens øvrige perroner.

Anlægget af spor 0 er i fuld gang på den tidligere ambulancevej, der spærres permanent fra Sonnesgade. I tilfælde af ulykker har redningskøretøjer fortsat adgang til baneterrænet via Østlige Plads og ud på en vendeplads umiddelbart vest for banegården.

Arbejdet med at forberede etableringen af spor 0 forventes afsluttet i løbet af foråret. Til sommer fortsætter arbejdet med anlæg af skinner, kørestrøm og senere perron.

Top

… at Letbanen kræver en flytning af 7-Eleven?

Til det nye spor 0 på Aarhus H (se ovenfor) bliver der adgang via både rulletrappe og elevator fra vandrehallen i Aarhus H. Adgangen etableres fra det område, hvor 7-Eleven butikken til højre for hovedindgangen ligger i dag.

Af samme grund skal 7-Eleven flyttes til det område i vandrehallen, hvor der i dag er bagagebokse. Derefter bliver der slået hul i gulvet, så der kan etableres rulletrappe og elevator til den nye letbaneperron mellem spor 0 og 1. Arbejdet forventes afsluttet i løbet af sommeren.

Byggearbejdet vil kun i mindre grad være til at se og høre for togpassagerer og andre, der passerer gennem vandrehallen i Aarhus H. Langt det meste af anlægsarbejdet vil nemlig blive udført bag store afskærmninger i den tidligere 7-Eleven butik.

Top

… at Letbanen vil køre mod nord hvert sjette minut?

I dagtimerne (kl. 6-18 på hverdage og kl. 8-14 på lørdage) vil letbanen køre fra Aarhus H mod nord ti gange i timen. I morgen- og eftermiddagstimerne endda 11 gange. Mod syd vil der være fire afgange i timen.

Fire af de ti nordgående afgange vil have endestation ved Aarhus Universitetshospital, to ved Lisbjergskolen, to i Lystrup, én i Ryomgård og én i Grenaa (dog to i myldretiden). I alt kører otte af de ti afgange op ad den nyanlagte sporstrækning på Randersvej.

To af de fire sydgående afgange har endestation i Mårslet og to i Odder (dog tre i myldretiden).

Se det aktuelle oplæg til Letbanens køreplan

Top

… at et 16.500 kvadratmeter kontrolcenter og værksted snart tager form?

I marts har totalentreprenøren Gråkjær A/S indrettet byggeplads ved den nordlige del af banegraven vest for Ringgadebroen. Her vil letbanens nye kontrolcenter, værksted og depot tage form. Arbejdet begynder med ramning umiddelbart efter påske og fortsætter efter planen frem til medio 2016.

Aarhus Byråd vedtog i september 2014 lokalplanen, som giver tilladelse til at bygge maksimalt 8.500 kvadratmeter kontrolcenter i to etager og yderligere 8.000 kvadratmeter værksted/garage, inklusive en servicebygning på 200 kvadratmeter.

Gråkjær og Aarhus Letbane holder 21. maj 2015 et arrangement, om Letbanens betydning for virksomheder i Aarhusområdet.

Top