Indretning Letbanetog

Langs med banen

Kommuner vil opgradere toiletter på stationerne

Det har fået en del medieopmærksomhed, at Aarhus Letbane bliver uden toiletter.

Til gengæld bliver faciliteterne på nogle af stationerne langs med ruten fra Grenaa over Aarhus til Odder forbedret. Det har de involverede kommuner givet håndslag på.

− Beslutningen om ikke at etablere toiletter i letbanetogene har skabt debat. Vi har derfor været i dialog med Norddjurs, Syddjurs, Odder og Aarhus kommuner, der alle er repræsenterede i Letbanerådet. De bakker op om at forbedre toiletforholdene langs med banen i stedet, forklarer Claus Rehfeld Moshøj, direktør i Aarhus Letbane og henviser til Letbanerådets beslutning fra april i år.

Toilet om bord ville koste 24 pladser per tog

Der er flere årsager til, at Aarhus Letbanes vogne bliver uden toiletter. Dels vil et toilet optage cirka 10 siddepladser og 14 ståpladser i hvert tog, dels vil toiletterne koste 10 mio. kr. at etablere og yderligere 1-2 mio. kr. årligt at vedligeholde. Desuden svarer de længste rejsetider med letbanen omtrent til turene mellem yderstationerne på S-togsnettet i København og på en række regionale busruter, hvor der heller ikke er toiletter om bord.

Aarhus Letbane har i samarbejde med DSB undersøgt, hvor ofte toiletterne på den nuværende Aarhus Nærbane bliver brugt. Det gør de i gennemsnit fem gange om dagen per tog, og med de høje etablerings- og driftsomkostninger vil hvert toiletbesøg i gennemsnit komme til at koste cirka 100 kr.

− Ud fra en helhedsvurdering af, hvor meget plads toiletterne optager, hvor lidt de benyttes, og hvor relativt dyre de er, har vi besluttet ikke at etablere toiletter i letbanetogene. Vi kan i øvrigt konstatere, at det i andre europæiske letbanebyer heller ikke er normalt med toiletter om bord, forklarer Claus Rehfeld Moshøj.