Letbanens Linjekort Web

Nyhedsbrev #21

Vidste du...

Letbanens første etape får 50 standsningssteder, men der er ønsker om flere og senest har Folketinget fundet penge til et ekstra stop i Thorsager.

Læs mere nedenfor om ønsker og planer om nye standsningssteder, om konsekvenserne for køretiderne og om kriterierne for stationer.  

… At Folketinget har besluttet at afsætte penge til et trinbræt i Thorsager?

... At Aarhus H, Grenaa og Lystrup er de travleste stationer på Aarhus Nærbane?

… At Skolebakken og Navitas bliver slået sammen til ét standsningssted?

… At regionen har udsat beslutningen om fire stationer mellem Aarhus og Odder?

… At økonomi og statistik afgør, hvor Letbanen standser?

--------------------------------------------------------------------------------------

… AT FOLKETINGET HAR BESLUTTET AT AFSÆTTE PENGE TIL ET TRINBRÆT I THORSAGER?

Thorsager

Thorsager er i spil til at få et standsningssted, når letbanen ruller ud over Djursland fra 2017.

Partierne bag det seneste nationale trafikforlig (S, R, SF, EL og DF) har afsat fem mio. kr. til et trinbræt i Thorsager. Nu har Udvalget for Plan, Udvikling og Kultur i Syddjurs Kommune igangsat en analyse af muligheder og konsekvenser ved trinbrætløsningen. 

Der foregår desuden undersøgelser af tre andre mulige standsningssteder på letbanestrækningen:

  • Psykiatrisk Hospital i Risskov, hvor et nyt byudviklingsprojekt med op mod 1.200 boliger indgår i den kommende lokalplan
  • I Humlehuse, som vil blive standsningssted for et nyt erhvervsområde i Skejby
  • Grenaa Syd/Rugvænget

Top

… AT AARHUS H, GRENAA OG LYSTRUP ER DE TRAVLESTE STATIONER PÅ AARHUS NÆRBANE?

Aarhus H

Den i dag mest benyttede station på den kommende etape 1 af Aarhus Letbane har næsten 300 gange så mange passagerer som den mindst benyttede. Estimeret 5.658 passagerer står dagligt på eller af Aarhus Nærbane på Aarhus H, mens antallet af på- og afstigninger i Assedrup mellem Aarhus og Odder i dag kun er 21.

Midttrafik estimerer passagertallene, som forventes at stige med omkring 25 procent, når letbanen er i drift. De to endestationer – Grenaa og Odder – har i dag 912 og 886 på- og afstigninger, mens Lystrup (909), Hornslet (837) og Skolebakken (834) også hører til i toppen.

Midttrafik estimerer også, hvor mange der i dag stiger på og af busserne langs Randersvej, hvor letbanen også vil køre. Her er Universitetshospitalet i Skejby (1.658 daglige på- og afstigninger), Rytterstenen ved Trøjborgvej/Nørrebrogade (1.586) og Olof Palmes Allé (1.584) de mest benyttede stop.

Top

… AT SKOLEBAKKEN OG NAVITAS BLIVER SLÅET SAMMEN TIL ÉT sTANDSNINGSSTED?

Her kører Letbanen

Aarhus Kommune har godkendt en indstilling fra Aarhus Letbane om at slå standsningsstedet Navitas sammen med Skolebakken, som vil blive forskudt, så det ligger cirka 50 meter længere mod nord, end Skolebakken gør i dag.

I myldretiden vil der på strækningen være op til 16 letbaneafgange per time i hver retning. Den oprindelige plan med to separate standsningssteder gav risiko for, at letbanetog ville blokere for hinanden og komme i konflikt med biltrafikken i det travle Nørreport-kryds.

De oprindelige forslag om tre standsningssteder langs havnefronten ville desuden betyde, at en strækning på 900 meter ville få over 300 meter perron. Det ville gå ud over sammenhængen mellem midtbyen og den nye havnefront.

Top

… AT REGIONEN HAR UDSAT BESLUTNINGEN OM FIRE STATIONER MELLEM AARHUS OG ODDER?

Fire stop på Aarhus Nærbane er under politisk lup, fordi der i myldretiden ofte er forsinkelser på strækningen mellem Aarhus og Odder. Ved at nedlægge stationerne i Assedrup, Egelund, Kongsvang og Vilhelmsborg bliver køreplanen mere robust, viser Midttrafiks analyse. Den viser blandt andet, at færre end 40 passagerer står dagligt af eller på toget på tre af de fire stationer, mens 70 passagerer dagligt benytter Kongsvang.

Regionsrådet i Midtjylland valgte dog i 2014 at udsætte beslutningen, indtil Midttrafik har udarbejdet en detaljeret trafikplan mellem letbanen og busruter i området. Et forslag til trafikplanen skal ligge klar sidst på året.

En eventuel nedlæggelse af de fire stationer vil betyde, at 2,5 procent af de rejsende må benytte anden kollektiv transport. Til gengæld vil hovedparten af de øvrige rejsende opleve færre forsinkelser og kortere rejsetid.

Forslaget fra Midttrafik har mødt hård kritik fra lokalsamfundene omkring stationerne, hvor borgergrupper argumenterer for at bevare de lokale stationer.

Top

… at økonomi og statistik afgør, hvor letbanen standser

Letbanen er i høj kurs i flere lokalsamfund langs med banen. Men før et nyt standsningssted tilføjes planen, eller et eksisterende fjernes, følger en grundig analyse af konsekvenserne.

Trafikstyrelsen og Midttrafik undersøger løbende, hvordan stationsstrukturen i Danmark og Midtjylland kan forbedres. I undersøgelserne indgår flere aspekter, blandt andet:

  • Hvor mange passagerer vil få glæde af et nyt standsningssted, eller hvor mange vil en lukning genere?
  • Hvad vil en åbning eller lukning betyde for rejsetiden?
  • Hvad vil det betyde for udviklingen og erhvervslivet i området?
  • Hvad betyder det for samspillet med den øvrige kollektive trafik? 
  • Hvilke konsekvenser har de længere/kortere rejsetider for samfundsøkonomien?

Umiddelbart lyder en forlænget rejsetid på for eksempel et par minutter måske ikke af meget. Men hvis flere tusinde passagerer dagligt skal have forlænget rejsetiden, for at ganske få kan komme hurtigere frem, kan det i længden blive dyrt for samfundet.

Omvendt kan der være potentiale for by- og erhvervsudvikling, som gør det fornuftigt at åbne en station, selvom passagergrundlaget endnu ikke er så stort.

Top