Nehrus Allé

Overblik

Sådan skrider arbejdet frem

Anlægget af letbanen er i fuld gang fra Aarhus C til Lystrup. De store broarbejder er afsluttet, og i løbet af efteråret bliver de første skinner lagt ned i vejen på Nørrebrogade. Ved Aarhus H tager en ny perron form, og det samme gør snart den bygning, der skal huse værksted, kontrolcenter og depot.

Tager du ind mod Aarhus fra nord, kan du ikke undgå at bemærke de gennemgribende ændringer i infrastrukturen. Det gælder på hele strækningen fra Lystrup gennem Egådalen til Lisbjerg, videre over Skejby og – via Randersvej/Nørrebrogade – til Aarhus Havn. Her arbejder en række af byggebranchens aktører på højtryk for at få Danmarks første letbane klar.

– Vi fylder godt i landskabet nu og frem til årsskiftet 2016/2017, hvor letbanens testfase begynder. Mange af de vigtige flueben har vi allerede sat, og arbejdet forløber i det hele taget efter planen, siger Jørgen Hansen, anlægschef i Aarhus Letbane I/S.

Syv aktuelle milepæle

Her får du en kort status på syv vigtige og aktuelle milepæle i anlægsarbejdet:

Færdige tunneller under Nørrebrogade

Aarhus Letbane anlægger to nye tunneller til fodgængere og cyklister under Nørrebrogade, mens den eksisterende tunnel mellem universitetet og Aarhus Universitetshospital har fået etableret en elevatorskakt. Tunnellen mellem universitet og hospital åbnede igen til studiestart, og arbejdet på de to øvrige tunneller afsluttes i oktober 2015. De to nye tunneller åbner dog først på et senere tidspunkt og efter, at letbanen er i drift.

To letbanespor fra Nørreport til Nehrus Allé

Fra Nørreport til Ringvejen har Aarhus Letbane i 2015 gjort de to midterste vejbaner klar til kørestrøm og skinner. Asfalten er skrællet af, og der er lagt en sandpude. Det tilsvarende arbejde går nu i gang på strækningen fra Ringvejen til Nehrus Allé ved Danmarks Radio.

Nehrus Allé og Olof Palmes Allé udvides

Letbanen skal fortsætte i midten af vejbanen forbi Danmarks Radio og videre til højre ad Olof Palmes Allé. For at det kan lade sig gøre, er det nødvendigt at udvide de to veje inden nytår. Olof Palmes Allé udvides til begge sider og er allerede blevet det til den ene. Nehrus Allé skal udvides ned mod Danmarks Radio.

De første skinner lægges ned i vejen

Efter det forberedende anlægsarbejde er kronen på værket, når skinnerne lægges. Forberedelserne til skinnearbejdet begynder i løbet af efteråret, hvor der blandt andet skal sættes fundamenter til kørestrøm. De første skinner i vejkrydsene på Nørrebrogade lægges medio oktober. Senere bliver der sået græs, så letbanen kommer til at køre i et grønt tracé.

Perroner og skinner nord for Aarhus

Broen over Egådalen stod færdig i slutningen af 2014. Herfra videre til Elev er der lagt skinner, som dog ikke er færdigmonteret endnu. Desuden er der støbt fundament til perronerne. Forbipasserende kan altså allerede nu se skinner i de åbne landskaber.

Banen skal krydse Randersvej ved Lisbjerg

Syd for Lisbjerg skal letbanen krydse Randersvej. Det arbejde bliver udført fra midten af oktober. Aarhus Letbane anlægger en midlertidig vej vest for Randersvej, så trafikanter i den periode kan køre uden om anlægsarbejdet.

Aarhus H gør klar til letbanen

Også ved Aarhus H er der livlig byggeaktivitet. Letbanebroen i Banegraven står færdig og klar til skinner og kørestrøm. Anlægget af et nyt spor 0 samt tilhørende perron og rulletrappe er desuden i fuld gang bag den røde væg på banegården. I begyndelsen af oktober flytter 7Eleven på banegården ind i det tidligere bagagelokale, og Aarhus Letbane kan begynde arbejdet med at etablere nedgang til det nye spor 0.

I banegraven vest for Ringgadebroen tager fundamentet til en ny stor bygning form. Bygningen og området skal huse letbanens værksted, kontrolcenter og depot. Her bliver der for tiden støbt fundament og pælefunderet til det overdækkede område, hvor togene skal holde, mens de bliver klargjort til kørsel.

FAKTA: DESIGN, OPERATØR OG NYE ETAPER

Uden for selve banestrækningen er der også sket væsentligt nyt omkring Aarhus Letbane her i 2015: