Gellerup Web

Næste stop

Aarhus Ø-Brabrand

Allerede inden letbanen har kørt sin første tur, tager Aarhus og Favrskov kommuner hul på de næste etaper. Ifølge Aarhus-rådmand Kristian Würtz (S) giver tidlig planlægning klare fordele – både økonomisk og for trafikken i Østjylland.

Borgerne skal nu komme med forslag til den præcise linjeføring på strækningen mellem Aarhus Ø og Brabrand. Letbane fra Lisbjergskolen til Hinnerup er også en del af etape 2.

Bliv klogere på anden etape

På et byrådsmøde i slutningen af august godkendte Aarhus Byråd, at forarbejdet til en VVM-undersøgelse kan sættes i gang. Undersøgelsen skal bane vej for en udbygning af letbanen. Ønsket om at udbygge inden letbanen har kørt sin første tur, kommer blandt andet fra Kristian Würtz, rådmand for Trafik og Miljø i Aarhus Kommune.

– Vi har ikke kun brug for én letbanelinje, men et samlet kollektivt trafiksystem, som kan tage trykket af den trafik, der allerede er og fortsat vil komme i Østjylland. Jeg er ikke et sekund i tvivl om, at letbanen bliver en succes, for hvorfor skulle Aarhus være anderledes end de 200 europæiske byer, som allerede har etableret letbaner? spørger rådmanden og fortsætter:

– Jeg håber, at vi kan gå i gang med at anlægge etape 2 i direkte forlængelse af etape 1, som står færdig i 2017. Vi vil nødig sende den kompetence, som er opbygget i anlægsselskabet, på gaden. Det vil være et stort spild af ressourcer, hvis vi skal starte fra bunden relativt kort tid efter, at vi har afsluttet første etape.

Borgernes besyv

Kristian Würtz håber, at VVM-undersøgelsen – en vurdering af virkninger på miljøet – kan indledes medio 2016. Inden da skal borgerne inddrages i en proces, hvor den rigtige linjeføring for etape 2 skal diskuteres.

Det politiske oplæg lyder på skinner fra Aarhus Ø til Brabrand via:

  • Aarhus H…
  • … Amtssygehuset på Viborgvej…
  • … Hasle Torv…
  • … og Gellerup.

– Vi har peget på mulige linjeføringer, men vi skal diskutere med aarhusianerne, hvad der vil være den rigtige vej, og hvilke ruter der skal indgå i VVM-undersøgelsen. Det bliver en afvejning mellem hensynet til at komme hurtigt frem og muligheden for at komme tæt på nogle af de store institutioner på ruten, siger Kristian Würtz.

Offentlighedsfasen omfatter både diskussionen om letbanen og den nye trafikplan for midtbyen. Ifølge rådmanden er det nemlig svært at diskutere letbanens forløb gennem midtbyen uafhængigt af debatten om, hvordan mobiliteten i det centrale Aarhus generelt kan forbedres.

VVM-undersøgelsen kommer også til at omfatte en udbygning af letbanen mellem Lisbjerg og Hinnerup og vil derfor blive udarbejdet i et samarbejde mellem Aarhus Kommune og Favrskov Kommune.

Genåbning af station i Brabrand

Noget af det Kristian Würtz ser særligt frem til at få byens respons på, er forslaget om, at letbanen ikke skal ende i Gellerup som oprindeligt planlagt, men i stedet køre helt til Brabrand. Her skal Brabrand Station genetableres, så det bliver muligt at skifte direkte mellem letbanen og regionalbanerne.

– Jeg er varm fortaler for det. Dels fordi der i dag bor en masse mennesker i Brabrand, som vil få glæde af en station. Og dels fordi der er en stor pendlerstrøm ind og ud af det vestlige Aarhus på grund af det store erhvervsområde ved Silkeborgvej. En genåbning af Brabrand Station med direkte tilkobling til trafiknettet i Aarhus vil være et stort skridt for mobiliteten i den vestlige del af den østjyske region, siger Kristian Würtz.

Staten som medspiller

Byrådet har afsat midler til finansiering af VVM-undersøgelsen, der anslås at koste omkring 20 mio. kr. Også Favrskov Kommune har afsat midler til VVM-undersøgelsen for etapen til Hinnerup. Når de økonomiske midler til etape to skal findes, er det dog vigtigt, at projektet får statslig opbakning.

– Vi vil meget gerne have staten med så tidligt som muligt. Derfor sætter vi nu gang i de første undersøgelser, så vi har en bedre case at gå til staten med, siger Kristian Würtz og fortsætter:

– Jeg tror, at mulighederne for statslig medfinansiering er gode. De østjyske folketingskandidater bakker varmt op om letbanen, og der har jo også været støtte til etape et over skiftende regeringer. Aarhus vokser med halvanden procent om året, og derfor har vi brug for en stærk kollektiv trafik til at håndtere væksten. Letbanen bliver rygraden i den kollektive trafik. 

Links

 

Aarhus ØNy BanegaardsgadeBanegaardspladsenHasle TorvGellerupParker & Rejs ved E45, SøftenAarhus Midtby alternativ linjeføring