Aarhus Naerbane

Langs med banen

Letbanen kan give Odder et boost

Tirsdag 1. september mødtes erhvervsledere fra UdviklingOdder for at blive klogere på letbanens betydning for kommunen.

På mødet deltog omkring 40 virksomhedsrepræsentanter og et enkelt byrådsmedlem.

Direktør for Aarhus Letbane, Claus Rehfeld Moshøj, gav et indblik i, hvad en letbane er, og hvordan arbejdet med at anlægge letbanen skrider frem. Samtidig blev det også drøftet, hvilke forandringer og muligheder letbanen rummer for Odder.

Sparet tid er vigtigt for erhvervsliv og bosætning

I dag tager det 41 minutter at komme fra Odder Station til Aarhus H med Oddergrisen, men det vil ændre sig med letbanen. Og især rejsende til for eksempel Aarhus Universitet og Skejby vil spare rejsetid, fordi de kan køre med letbanen direkte fra Odder til Skejby uden skift.

- Først og fremmest vil letbanen forkorte transporttiden fra Odder til Aarhus, og det er en fordel for hele Odder, siger Karsten Geertsen, udviklingschef ved UdviklingOdder.

Hvert år flytter omkring 500 aarhusianere til Odder, og en del af dem fastholder deres arbejde i Aarhus. ­Det betyder, at der er mange pendlere til og fra Aarhus, hvilket har øget det trafikale pres på især Oddervej.

– Kortere transporttid med Letbanen har stor betydning for bosætning og fremkommelighed på Oddervej. Samtidig har vi en del virksomheder, der har brug for at kunne tiltrække højt kvalificeret arbejdskraft fra blandt andet Aarhus. Derfor har transporttiden også stor betydning for vores virksomheder, siger Karsten Geertsen.

Ud over den kortere rejsetid er der også mulighed for at arbejde med byudvikling omkring letbanen. I dag har Odderbanen remise og værksted, som ligger centralt i byen, og disse arealer har især udviklingspotentiale.

Links