Debatoplaeg Til Trafik Og Mobilitetsplan For Aarhus Midtby

Langs med banen

Ny trafikplan for Aarhus midtby

Det er ti år siden, at den seneste trafik- og mobilitetsplan for det centrale Aarhus blev vedtaget. Nu er det tid til at se med friske øjne på mobiliteten i, til og fra Aarhus midtby.

Teknik og Miljø i Aarhus Kommune kan sætte flueben ved de overordnede mål og indsatser i den hidtidige plan. Men flere borgere, mere erhverv, nye kulturtilbud og ikke mindst en letbane gør det på ny nødvendigt at diskutere og prioritere mobiliteten i midtbyen.

Aarhus Kommune vil under udarbejdelsen af trafikplanen inddrage borgere, erhvervsliv og interesseorganisationer. Dialogen vil blandt andet ske på borgermøder, i arbejdsgrupper, ved outdoor-events og via skriftlige forslag til, hvordan den trafikale infrastruktur skal udvikle sig. Ikke alene i det centrale Aarhus, men også på indfaldsvejene.

Fem konkrete mål

Rådmand for Trafik og Miljø, Kristian Würtz (S), har foreslået fem mål, som han mener, trafikplanen skal opfylde:

  • Anvendelse af midtbyens gader og øvrige rum skal fastlægges ud fra en helhedsbetragtning
  • Den kollektive trafik og cykeltrafikkens andel af trafikken i og til midtbyen skal øges
  • Vilkår for fodgængere og cyklister i og til midtbyen skal forbedres
  • Midtbyen skal være tilgængelig for biler via gode indfaldsveje og velplacerede parkeringsanlæg
  • Antallet af biler i midtbyen skal reguleres ved hjælp af parkeringspolitikken, minimering af gennemfartstrafik og gode alternativer til bilen.

I debatten om den nye trafikplan indgår også planlægningen af letbanens næste etape, som spiller en afgørende rolle for midtbyens fremtidige infrastruktur.