Regionalbus 01

ERSTATNINGSKØRSEL

Seks nye busruter erstatter Aarhus Nærbane

26. august 2016 lukker Aarhus Nærbane for at give plads til forberedelserne af strækningen til den kommende letbane.

Lukningen bliver til mindst mulig gene for kunderne. Midttrafik indsætter nemlig seks helt nye busruter som erstatning.

Læs mere om ændringerne 

Togstrækningen Grenaa-Aarhus-Odder – også kendt som Aarhus Nærbane – lukker helt ned fra 26. august 2016. Frem til efteråret 2017 skal strækningen opgraderes til at kunne håndtere letbanetog. Det betyder, at der skal opsættes master til kørestrøm og trækkes ledninger. Det er arbejde, der ikke kan udføres, mens der kører tog på strækningen. 

 Matchende rejsetider 

Midttrafiks opgave er at finde og formidle alternativer til togkunderne, mens ombygningen står på, og svaret er seks helt nye buslinjer på strækningen.

− Togkunderne skal opleve mindst mulig gene, mens strækningen gøres køreklar til Aarhus Letbane, der starter op i 2017. Derfor indsætter vi busser på nye ruter som supplement til de eksisterende ruter mellem Aarhus og henholdsvis Grenaa og Odder, forklarer Ole Sørensen, gruppeleder i Midttrafiks afdeling for planlægning og udvikling.

− Vi har tilstræbt, at de nye busruter så vidt muligt får rejsetider, der er sammenlignelige med togets, få eller ingen busskift samt direkte kørsel mellem stationsbyerne, uddyber han.

En fremtidssikker løsning

I løbet af et år er der over to millioner påstigninger på Aarhus Nærbane, så erstatningskørslen kommer til at påvirke mange pendlere fra Grenaa i nord til Odder i syd.

− Vi kan ikke komme uden om, at arbejdet på strækningen vil medføre gener for kunderne. Men når Aarhus Letbane står færdig, så har vi mere end 100 kilometer elektrificeret letbane, som giver et meget markant og fremtidssikret løft af Østjyllands kollektive trafikstruktur, fremhæver Ole Sørensen og fortsætter:

− Aarhus-området får et nyt højklasset, kollektivt transportmiddel, der er uafhængig af myldretidstrafikken, og som skaber forbindelse fra store dele af området til mange af de centrale rejsemål i Aarhus. Aarhus Letbane er derfor − set i det store perspektiv − et vigtigt skridt på vejen til at sikre en god mobilitet i storbyregionen, og vi må leve med de gener, der er i anlægsfasen.

De seks nye busruter

Erstatningskørslen – og dermed de nye busruter – har været i offentlig høring frem til den 2. december, hvor borgere har kunnet kommentere og nærstudere ruterne. Der tages endelig beslutning om ruter og rejsetider, når alle høringssvar er behandlet i begyndelsen af 2016.

Her er de nye busruter, der er sendt i høring:

  • Rute 80: Malling – Beder – Skåde - Aarhus
  • Rute 81: Odder – Malling – Beder – Mårslet – Torve Allé/Østerby Allé – Tranbjerg – Viby Station
  • Rute 82: Chr X’s Vej – Gunnar Clausens Vej - Øllegårdsvej
  • Rute 83: Grenaa – Kolind – Ryomgård - Aarhus
  • Rute 84: Ryomgård – Mørke – Hornslet – Løgten – Skødstrup –Hjortshøj – Lystrup – Aarhus
  • Rute 85: Løgten – Skødstrup – Aarhus

Delvis lukning fra december 2015

På strækningen Odder - Aarhus vil der være aftenlukninger allerede fra 13. december 2015 frem til 28. august 2016 og weekendlukninger fra 16. januar 2016 frem til 28. august 2016.

På strækningen Grenaa - Aarhus vil der være aftenlukninger fra 15. januar 2016 frem til 28. august 2016 og weekendlukninger fra 5. marts 2016 frem til 28. august 2016.

Læs mere om erstatningskørslen på Aarhus Nærbane på Midttrafiks hjemmeside