Workshop Oppefra

ETAPE 2

Aarhus Ø-Brabrand: Idéer fra øst til vest

Skal letbanen køre den direkte vej eller standse ved flere store rejsemål? Og hvordan skal den dele pladsen i midtbyen med den øvrige trafik?

Borgerne bidrager nu med input til letbaneetapen Aarhus Ø-Brabrand. Men uanset hvordan linjerne trækkes, vil resultatet blive et markant løft af den kollektive trafik. Det mener rådmand for Teknik og Miljø i Aarhus Kommune, Kristian Würtz (S), som følger idéfasen tæt.

Når 200 borgere bruger en mørk novemberaften på at debattere de første streger til en kollektiv trafiklinje, så vidner det om, at emnet er vigtigt. De engagerede borgere var 30. november samlet ved en workshop på Centralværkstedet i Aarhus C for at give input til letbanens linjeføring mellem Aarhus Ø og Brabrand.

Men letbanens næste etape er også af meget stor betydning for byen, understreger rådmand Kristian Würtz.

– Det er en af de af vigtigste trafikpolitiske beslutninger, vi kommer til at træffe i mange år. Og det er samtidig en af de vigtigste beslutninger for vores bys fremtid, for letbanen skal ikke blot køre rundt med de borgere, som bor ved banen i dag. Vi vil udvikle byen markant langs banen, så vi forbedrer byens kvalitet og gør letbanen til gavn for flere mennesker, end der bor ved banen i dag, siger rådmanden.

– Letbanen fra Aarhus Ø til Brabrand vil kunne trække et stort antal rejsende, fordi der bor og arbejder så mange mennesker langs hele strækningen. Prøv bare at se på trafikken en tilfældig morgen. Landspolitisk er der sat en dagsorden om, at store trafikale investeringer skal være samfundsøkonomisk fornuftige. Og det er den her etape, hvor vi står med en rigtig stærk case, uddyber Kristian Würtz.

Tid til de store spørgsmål

Workshoppen på Centralværkstedet indgår i idé- og debatfasen om Aarhus Kommunes nye Trafik- og Mobilitetsplan. Ved en række arrangementer kan borgerne spille ind med deres input og holdninger til byens fremtidige trafik, hvor letbanen spiller en vigtig rolle.

Kristian Würtz håber, at mange, som arbejder, bor, handler og driver erhverv i byen, vil involvere sig i debatten – også i de næste par måneder:

– Der er mange afvejninger, når vi skal beslutte letbanens linjeføring, og det er nu, vi skal diskutere de store spørgsmål: Skal letbanen for eksempel hurtigst muligt fra A til B, eller skal den forbi populære destinationer som Klostertorv og Magasin? Skal den køre i sin egen bane, eller skal den blande sig med den øvrige trafik? Og hvor skal vi eventuelt placere den nye Brabrand Station? 

Nøglepunkter på ruten

I den foreløbige indstilling til linjeføring løber etapen over 10,8 kilometer med 21 standsningssteder:

 • Fra Aarhus Ø…
 • … via Rutebilstationen og Ny Banegårdsgade…
 • … ad Park Allé, over Rådhuspladsen, ned over Vester Allé og ad Thorvaldsensgade til Ceres Krydset…
 • … videre op ad Viborgvej forbi det nye planlagte boligområde ved det gamle Amtssygehus…
 • … frem til Hasle Torv, videre forbi Bispehaven, over Ringvejen til Bazar Vest…
 • … ned gennem den nye bygade i Gellerup, frem til City Vest, videre til højre ad Silkeborgvej…
 • … til en helt ny trafikterminal (Brabrand Station), hvor der vil være adgang til regionalbanerne.

Flere alternativer i spil

I midtbyen er der en række alternative linjeføringer ad blandt andet Vesterbro Torv, Busgaden/Nørre Allé og Silkeborgvej/Tage Hansens Gade i spil. Og der kan stadig komme nye input med på tegnebrættet.

– Vi er stadig tidligt i processen, og der kan komme andre midtbyforslag, ligesom debatten omkring blandt andet Hasle Torv og Brabrand kan få betydning for de muligheder, vi skal undersøge. Jeg glæder mig til at følge idéerne tæt, siger Kristian Würtz.

Når idé- og debatfasen er slut midt i februar 2016, vil Aarhus Kommune afgøre, hvilke alternativer der skal undersøges i VVM-undersøgelsen, som efter planen går i gang fra sommeren 2016

Hvad med Lisbjerg-Hinnerup?

 • Ud over linjen Aarhus Ø-Brabrand består letbanens etape 2 også af en udbygning fra Lisbjergskolen til Hinnerup.
 • Strækningen er på 8,2 kilometer og vil efter planen få 10 standsningssteder.
 • Banen vil betjene erhvervs-, by- og byudviklingsområder i Søften og Hinnerup og koble dem sammen med centrale transportkorridorer i Aarhus, erhvervsområdet i Skejby og Aarhus Universitet.
 • Ved motorvej E45 i Søften Erhverv etableres et stort Parker & Rejs-anlæg, hvor det bliver nemt at parkere sin bil og tage letbanen videre ind mod byen.

 

Etape 2 Linjefoering