Langs med banen

Liv og udvikling langs med letbanen

En helt ny bydel vil skyde op kun 300 meter fra letbanens standsningssted på Torsøvej Station i Risskov.

Det står klart, efter Aarhus Byråd har vedtaget et forslag til lokalplan 911, som skal omdanne et tidligere erhvervsområde ved Arresøvej i Risskov til et beboelseskvarter med cirka 480 lejligheder, erhverv og et butikscenter.

Letbanen kommer til at køre til og fra Torsøvej Station tre gange i timen i myldretiden og to gange i timen i de øvrige dagtimer.

Boligområdet i bydelens midte bliver skærmet mod trafikstøj af en bydelsfacade i form af center- og erhvervsbyggeri i maksimalt tre etagers højde ud mod Lystrupvej. Bag facadebyggeriet bliver der plads til 480 lejligheder, der kommer til at fordele sig på fire karréer i to til fem etagers højde. De vil åbne sig mod hinanden og skabe et sammenhængende gårdrum, der også vil indeholde et stort fællesareal.

Samtidig vil bydelen invitere beboere og besøgende til at nyde udsigten over by, skov og vand fra tagterrasser og andre opholdsområder på de mange tagarealer.

Nye planer ved Psykiatrisk hospital

Også et andet sted i Risskov kan en ny bydel snart skyde op. Når Psykiatrisk hospital i 2019 flytter til det nye sygehus i Skejby, skal hele det store område ved det eksisterende hospital omdannes til en ny, attraktiv bydel med op mod 1.200 boliger.

I hvert fald hvis det står til Aarhus Kommune, der nu har haft sit forslag til en lokalplan for området i offentlig høring. Nu fortsætter arbejdet med det endelige plangrundlag for området, der lægger sig omkring det nuværende psykiatriske hospital og den tilhørende park, som strækker sig ned til Rolighedsvej.

Letbanen kan komme til at spille en central rolle for Bindesbøll Byen (billedet), som det nye Risskov-område skal hedde. En del af lokalplanen er at etablere et nyt letbanestop ved Stationsgade – helt nede ved vandet.  Det vil muliggøre, at letbanen kan køre med 4 afgange i timen mellem Aarhus H og Hornslet via Risskov.

Spørgsmål

Læs de oftest stillede spørgsmål om Letbanen - og svarene herpå.

Nyheder

Følg med i aktuelle nyheder om letbaneprojektet.

Kontakt

Spørgsmål og kommentarer til Letbanen er velkomne.

Arkiv

Hvornår var det nu det var? Søg tilbage i Letbanens arkiver.