Status 2015

OVERBLIK

Letbanens spor mod 2016

Skinner er lagt, broer og tunneller er bygget, og letbanetogene tager form. Letbanens første afgang rykker nærmere, og i 2015 har der været fuld damp på forberedelserne.

2016 vil byde på flere flueben og nye faser i projektet. Blandt andet kommer det første letbanetog til Aarhus, og arbejdet med at gøre hele strækningen køreklar til 2017 fortsætter.

Få en status på 2015 og 2016

Opgravede veje, nye skinner og høje master. I 2015 er letbanen for alvor blevet synlig for østjyderne. Arbejdet er på rette spor og vil også i 2016 følge en stram køreplan. 

– 2015 har været et godt år for alle, som er involveret og interesseret i Danmarks første letbane. Enhver, der besøger området, kan se, at anlægsarbejdet skrider godt fremad. Samtidig har vi præsenteret et stilrent togdesign og fået sat navn på den koncern, der skal køre letbanen. Letbanen er i år blevet mere konkret for mange både i og uden for Østjylland, siger Claus Rehfeld Moshøj, direktør for Aarhus Letbane.   

– I det kommende år vil vi afslutte mange af de anlægsprojekter, vi har i gang, og vi vil begynde arbejdet med at fjerne det nuværende spor langs med havnen, hvor der i stedet skal være to nye letbanespor. Desuden vil vi arbejde på at gøre strækningerne mod Grenaa og Odder køreklar til letbanen. Og så glæder jeg mig til, at vi i foråret får det første tog til byen, fortsætter han.

Her får du et kig ind i planerne for 2016 og et overblik over nogle af de flueben, der er sat i 2015.

Det sker efter planen i 2016 

Flere strækninger bliver køreklare: I løbet af 2016 bliver anlægsarbejdet fra Nørreport til Lystrup via Randersvej afsluttet. Kort efter nytår vil arbejdet med at lægge skinner i krydsene på Nørrebrogade begynde.

Letbanetoget kommer til byen: Til foråret vil det første af de nye letbanetog ankomme til Aarhus. Toget skal bruges i de testkørsler, der allerede begynder i sommeren 2016.

Der sættes strøm til banen: En gruppe teknikere fra Aarhus har i november 2015 deltaget i afprøvningen af den første af de omformerstationer, der skal sikre den rette spænding til letbanen. Nu går produktionen af de øvrige 28 omformerstationer i gang.   

Aarhus Nærbane lukker: Lukningen af Aarhus Nærbane er formentlig den fase af letbanebyggeriet, der vil få mest direkte indflydelse på flest borgeres hverdag. Nærbanen lukker helt ned fra 27. august 2016, hvorefter sporet langs med havnen skal graves op og erstattes af to nye letbanespor.

Allerede fra december 2015 og januar 2016 vil passagerer på Odderbanen og Grenaabanen opleve aftenlukninger – og fra januar og marts 2016 også weekendlukninger. Det skyldes arbejdet med at ramme de fundamenter, som masterne til kørestrøm skal stå på.

Den 26. august kører togene for sidste gang på nærbanen. Herefter lukker nærbanen, så der kan etableres kørestrøm, nye signalanlæg og tilpasses perroner til de nye letbanetog. Nærbanen genåbner som eldrevet letbane i efteråret 2017.

Midttrafik sørger for erstatningskørsel med nye busruter, mens banen er lukket. Læs mere her.  

VVM-undersøgelser går i gang: I 2016 vil Aarhus Kommune og Favrskov Kommune sætte gang i VVM-undersøgelserne (Vurdering af Virkninger på Miljøet) for etaperne Aarhus Ø-Brabrand og Lisbjerg-Hinnerup.    

Det er sket i 2015

Bro- og tunnelarbejde afsluttet: To nye tunneller til fodgængere og cyklister under Nørrebrogade er klar. Også byggeriet af letbanebroen i Banegraven er afsluttet.

Skinner lagt, og master rejst: Fra Paludan Müllers Vej i Skejby og hele vejen til Lystrup ligger der nu skinner, som blot skal justeres. Her er fundamenterne til kørestrømsmaster også etableret, og perronfundamenterne er støbt. Også ved Aarhus H er arbejdet med at lægge skinner i gang.

Randersvej gjort klar: Hele strækningen fra Nørreport til Nehrus Allé er i år blevet forberedt til kørestrøm og skinner. Arbejdet med at udvide Nehrus Allé og Olof Palmes Allé er også i fuld gang.

Letbanedesign præsenteret: Aarhus Letbane får to typer tog, som begge er enkle og funktionelle. Sporvognene (trams) skal især køre i Aarhus C og til Odder, og letbanetogene (tram-trains) skal især køre til Grenaa. Det stilrene design blev præsenteret på Godsbanen i Aarhus 1. juni.

Operatøren valgt: Keolis, der allerede kører letbaner over hele verden, blev i juni valgt som operatør på Aarhus Letbane. Keolis er i gang med at rekruttere medarbejdere til driftsopgaven.

De næste etaper i gang: Selvom VVM-undersøgelserne først begynder i 2016, er planlægningen af letbanens udbygning i fuld gang. Det gælder både forlængelsen fra Lisbjerg til Hinnerup og etapen Aarhus Ø-Brabrand, hvor borgerne kan komme med deres forslag til linjeføring.

Bro Egaadalen Mod SydvestPaelefundering BredTo TogTunnel Taarn