Banegaardspladsen

Brabrandetapen

Forslag til ny letbaneetape mellem Brabrand og Aarhus Ø

Planlægningen af en nye letbaneetape mellem Brabrand og Aarhus Ø går nu i gang.

Onsdag 26. august 2015 behandler Aarhus Byråd for første gang et forslag til Brabrandetapen og Hinnerupetapens del fra Lisbjergskolen til kommunegrænsen mod Favrskov.

En letbaneetape mellem Brabrand og Aarhus Ø vil køre igennem tæt beboede områder, igennem den centrale midtby og langs havnefronten, som er under omdannelse. Den foreslåede linjeføring skal derfor støtte op om fortætning og byomdannelse i Aarhus Ø, ved Amtssygehuset, Hasle Torv, Gellerup samt Brabrand, hvor en genåbning af Brabrand Station indgår.

Letbaneetapen til mellem Lisbjergskolen og kommunegrænsen til Favrskov ligger omvendt mere landligt.

Debat om de nye etaper

Med byrådets behandling sættes planlægnings- og VVM-processen af de næste letbaneetaper i Aarhusområdet formelt i gang.

I løbet af efteråret inviterer Aarhus Kommune og Favrskov Kommune alle interesserede til debat om de nye letbaneetaper.

De indkomne forslag, kommentarer og input kommer til at indgå i arbejdet med en VVM-undersøgelse (Vurderinger af Virkninger på Miljøet). Det arbejde ventes at kunne gå i gang primo 2016 i begge kommuner.

Parallelt med debatten om nye letbaneetaper, vil et forslag til ny mobilitetsplan for Aarhus Kommune også være til debat.

Læs mere