Nehrus Alle Venstresving

NEHRUS ALLÉ

Slut med venstresving på Nehrus Allé

6. oktober omlægges trafikken på Nehrus Allé. Fremover skal biltrafikken køre i ensrettede baner på hver side af letbanesporene.

Nehrus Allé ved Danmarks Radio i det nordlige Aarhus er på vej mod sin endelige form, når Aarhus Letbane i dag – tirsdag 6. oktober – omlægger trafikken. Frem til 1. december graves der ud til den efterfølgende etablering af to letbanespor midt på Nehrus Allé.

Dermed er det også flyttedag for vejtrafikken: Hvor der ind til i dag har været to vejbaner på den sydlige side af Nehrus Allé, er der fremover én ensrettet vejbane på hver side af letbanetracéet midt på alléen.

Permanent løsning

Omlægningen er permanent og betyder, at bilister ikke længere kan dreje til venstre på Nehrus Allé. I stedet vil trafikken altid blive afviklet som ’højre ind, højre ud’.

Ændringen får især betydning for bilister, der tidligere er kørt ind på Nehrus Allé fra Randersvej for derefter at dreje til venstre ind på Aarhus Tech. Fremover skal de fortsætte sydpå ad Randersvej, dreje til højre ad Hasle Ringvej og derefter til højre ad Halmstadgade, køre forbi skøjtehallen og endelig svinge til højre ad Nehrus Allé, hvorfra der kan drejes til højre ind på Aarhus Tech.

Cyklister og fodgængere kan benytte cykelsti og fortov på den nordlige side af Nehrus Allé. I løbet af de næste to måneder bliver der også etableret cykelsti og fortov på den sydlige side af Nehrus Allé.

Med etableringen af letbanetracéet midt på Nehrus Allé følger letbanen forløbet fra Randersvej og videre frem mod Olof Palmes Allé, hvor letbanen også er placeret midt på vejen.

Arbejdet med at grave ud til letbanetracéet midt på Nehrus Allé fortsætter november ud. Derefter fortsætter anlægsarbejdet med etablering af perroner, skinner, master og kørestrøm til letbanen.