Visualisering Af Noerreport Fra VVM

VEJARBEJDE

Letbanen graver midt på Nørrebrogade

Aarhus Letbane anlægger to nye letbanespor midt på Nørrebrogade og Nørreport. Arbejdet medfører afspærring af de to midterste vejbaner fra Nørreport til Vennelyst Boulevard.

Arbejdet med at anlægge Aarhus Letbane bliver mere synligt i det aarhusianske gadebillede: Aarhus Letbane er gået i gang med at grave ud til to letbanespor midt på Nørrebrogade på strækningen fra Vennelyst Boulevard til Nørreport ved Mejlgade.

Anlægsarbejdet er delt op i to faser. I fase ét graves der ud til efterfølgende etablering af sporkasser og skinner til to letbanespor. Det er denne del af arbejdet, der er begyndt og som forventes afsluttet senere i år. I fase to, der indledes i løbet af sommeren 2015, etableres letbanens infrastruktur med skinner, elmaster, køreledninger og perroner.

Busbaner inddrages til biltrafik

I forbindelse med anlægsarbejdet er de to midterste vejbaner på Nørrebrogade afspærret fra Vennelyst Boulevard til Nørreport ved Mejlgade. Til gengæld inddrages busbanerne i begge retninger til biltrafik. Bilister har altså fortsat to vejbaner at køre på, mens busserne må dele pladsen med den øvrige trafik, svarende til forholdene på strækningen frem til 2013, inden der blev anlagt busbaner.

- Vi forventer ikke de store gener for trafikken på strækningen, men alt andet lige kan afspærringen af de midterste vejbaner reducere fremkommeligheden - særligt i myldretiden, siger anlægschef i Aarhus Letbane, Jørgen Hansen.

Alle vejkryds på strækningen friholdes i første omgang for anlægsarbejde. Etablering af sporkasser og skinner i vejkryds vil blive udført samlet på et senere tidspunkt.

Afhængig af vejret kan perioder med megen frost og sne medføre pauser i anlægsarbejdet. De to midterste vejbaner vil dog være afspærret helt frem til 2017. På den måde sikres entreprenøren bedst mulige arbejdsforhold, lige som trafikanterne vænnes til, at der fremover kun vil være to vejbaner i hver retning – også når Letbanen kører i 2017.

Ud over trafikale gener vil de nærmeste naboer kunne opleve støj og støv fra anlægsarbejdet, der omfatter udgravning af store mængder asfalt og jord.

FAKTA: HER BYGGER LETBANEN PÅ
NØRREBROGADE OG NØRREPORT

  • Anlæg af sporkasser til to letbanespor på Nørrebrogade fra Vennelyst Boulevard til Nørreport ved Mejlgade.
  • Etablering af to tunneler under Nørrebrogade der forbinder Aarhus Universitet og Aarhus Universitetshospital.
  • Ny elevatorskakt i den eksisterende tunnel ud for Wilhelm Meyers Allé, der forbinder tunnelen med den kommende perron midt på Nørrebrogade.