Troejborgvej Kort

VEJOMLÆGNING

Letbanen skaber ny vej til hospital

Anlægget af Letbanen midt på Nørrebrogade gør det nødvendigt at etablere en ny tilkørsel til Universitetshospitalet. Den nye vej leder trafikanter frem til hospitalet via Nordre Ringgade.

Med anlægget af to letbanespor midt på Nørrebrogade skal trafikanterne vænne sig til en ny tilkørselsvej til Aarhus Universitetshospital på Nørrebrogade.

Snart kan trafikanter der kommer nordfra ikke længere dreje til venstre fra Nørrebrogade ind på Trøjborgvej for at komme frem til hospitalet. I stedet skal trafikanter fra nord dreje til venstre ad Nordre Ringgade, fortsætte 200 meter frem og derefter dreje til højre ad Trøjborgvej. Her fortsætter man 50 meter frem, hvorefter der kan drejes til venstre ind på hospitalet.

Den nye tilkørselsvej er kun få meter længere end den nuværende og vil ikke øge den tid, som det tager at nå frem til hospitalet. Det vil fortsat være muligt at dreje til højre ad Trøjborgvej, hvis man kører op ad Nørrebrogade mod nord.

Fra en til to venstresvingsbaner

- Nørrebrogade er et af de steder i Aarhus, hvor Letbanen forløber midt på en eksisterende vej. På disse steder bliver det kun muligt at krydse letbanesporene i større, eksisterende vejkryds. Det øger fremkommeligheden for Letbanen og forbedrer trafiksikkerheden, forklarer Jørgen Hansen, anlægschef for anlægsselskabet Aarhus Letbane I/S.

Anlægsselskabet udfører arbejdet for Aarhus Kommune. Her siger Trine Buus Karlsen, chef for anlæg i Center for Byens Anvendelse:

- Netop ved hospitalet er det oplagt at lede trafikanterne til venstre ad Nordre Ringgade. Det er en effektiv løsning, fordi der dels er plads til en ekstra venstresvingsbane på Randersvej, dels er god kapacitet på Nordre Ringgade. Faktisk forventer vi, at den nye tilkørselsvej vil reducere nogle af de kapacitetsproblemer, der har været med den hidtidige venstresvingsbane på Nørrebrogade i myldretiden.

Den nuværende mulighed for at nå frem til hospitalet fra Nørrebrogade ophører med udgangen af maj. Trafikanter, der kører mod nord ad Nørrebrogade, vil dog fortsat kunne dreje til høre ad Trøjborgvej.
Den nye tilkørselsvej via Nordre Ringgade er allerede åben for trafik.

Arbejdet fortsætter frem til 2017

Omlægningen af tilkørselsvejen til hospitalet på Nørrebrogade er kun en mindre del af det omfattende arbejde med at bygge Aarhus Letbane, der åbner for passagerer i 2017:

  • I 2015 udføres der bl.a. forberedende arbejde på Nørrebrogade og videre ned mod Mejlgade, hvor der graves ud til efterfølgende etablering af sporkasser og skinner.
  • Fra Nørreport til Randersvej ved Nehrus Allé optager Letbanen de to midterste vejbaner.
  • Til gengæld inddrages busbanerne i begge retninger til biltrafik. Bilister vil fortsat have to vejbaner at køre på, mens busserne må dele pladsen med den øvrige trafik, svarende til forholdene på strækningen frem til 2013, inden der blev anlagt busbaner.
  • I 2016 vil anlægsarbejdet også omfatte Randersvej, Nehrus Allé, Olof Palmes Alle og Brendstrupgaardsvej samt strækningen langs den nye havnefront.