Bro Egaadalen Mod Sydvest

Kørestrøm

Aarhus Letbane forbereder installation af 3.000 master

Onsdag indledes arbejdet med at placere betonfundamenter til 3.000 master, der skal bære køreledninger til de eldrevne letbanetog.

30. september begynder arbejdet med at elektrificere Aarhus Letbane. Første skridt er at etablere betonfundamenter til de i alt 3.000 master, der skal stilles op langs med letbanestrækningen, og som holder ledningerne med kørestrøm.

Betonfundamenterne er mellem 3,5 og 5 meter lange og rammes ned i jorden med en særlig maskine. Den såkaldte maste-rig kører på skinner og begynder på strækningen mellem Lystrup og Lisbjerg, hvorefter den arbejder sig ind mod Aarhus.

I alt skal der etableres fundamenter til køreledningsmaster langs 110 km letbane. Udover 12 km nye letbanespor i Aarhus drejer det sig om 98 km spor på de eksisterende nærbaner til Odder og Grenaa.

Den skinnebårne rig er en effektiv maskine, der selv medfører betonpælene og som kan ramme op til 2-3 fundamenter i timen. I åbent land placeres fundamenterne med op til 60 meters afstand, mens afstanden er op til 25 meter på den indre strækning i Aarhus. Herinde er der endnu ikke lagt skinner, så her afløses riggen af et bæltekøretøj, der også kan ramme 2-3 betonpæle i timen.

14 kilometer betonpæle

Ramningen, hvor betonpælene bankes ned i jorden, vil medføre nogen støj og vibrationer:

- Men da betonpælene kun skal rammes få meter ned i jorden, og rammemaskinen bevæger sig et par hundrede meter eller mere om dagen, vil generne være relativt kortvarige for de berørte naboer. Desuden vil arbejdet på de 12 km nye letbanespor udelukkende blive udført i dagtimerne på hverdage, siger Jørgen Hansen, anlægschef i Aarhus Letbane I/S.

Næste fase af elektrificeringen begynder i 2016, når der skal rammes fundamenter til master på de nuværende nærbaner til Grenaa og Odder. Her vil en stor del af arbejdet blive udført om natten og i weekender, så nærbanerne fortsat kan køre på hverdage.

Der er tale om en omfattende opgave: Placerer man alle 3.000 betonfundamenter i forlængelse af hinanden, vil de strække sig over 14 km – eller hvad der svarer til Letbanens indre strækning fra banegraven ved Aarhus H til Lystrup.