Olof Palmes Alle Juni2015

Olof Palmes Allé

Trafikken omlægges på Olof Palmes Allé

’Højre ind, højre ud’. Sådan bliver det nye trafikmønster på Olof Palmes Allé, som fredag 14. august 2015 lukkes for venstresving.

Det er åbningen af en ny østlig vejbane på Olof Palmes Allé, om fra på fredag ændre trafikmønstret i Skejby. Den nye vejbane skal erstatte den ene af de nuværende vejbaner, som skal inddrages til letbanekørsel. Også cyklister og fodgængere får ny cykelsti og fortov i den østlige side af Olof Palmes Allé.

Venstresving forbudt for trafikanter

Fredag eftermiddag ensrettes Olof Palmes Allé i begge retninger, og trafik til og fra ejendomme i området skal fremover køre højre ind og højre ud på Olof Palmes Allé.

Trafik til adresser med lige numre (den østlige side af Olof Palmes Allé) anbefales at køre til området fra Halmstadsgade eller Nehrus Allé.

Trafik til adresser med ulige numre (den vestlige side af Olof Palmes Allé) anbefales at køre til området fra Brendstrupgårdsvej.

Ny dobbeltrettet cykelsti og fortov

Cyklister og fodgængere skal benytte den nye cykelsti og fortov i begge retninger på den østlige side af Olof Palmes Allé, imens vejens vestlige side bliver etableret. Cyklister og fodgængere fra vestsiden af Olof Palmes Allé må krydse vejen ved ind- og udkørsler.

Anlægsarbejdet fortsætter

Anlægsarbejdet til Letbanen på Olof Palmes Allé og Nehrus Allé fortsætter.

På Nehrus Allé bibeholdes den eksisterende dobbeltrettede vejbane, indtil svingbanen ved Randersvej og den sidste del af den nordlige side af Nehrus Allé er etableret.

På Olof Palmes Allé går arbejdet med at udvide vejen mod vest samt at etablere ny cykelsti og fortov på den vestlige side af vejen i gang.

Vejudvidelserne og det forberedende anlægsarbejde til letbanen forventes afsluttet til nytår, hvorefter selve transportsystemet med kørestrøm, master, skinner og perron går i gang.

Læs mere om letbanens arbejde i området