Troejborgvej Venstresving 1229

nørrebrogade

Ny tilkørsel til hospitalet

Fra 7. juli kl. 17 skal trafikanter svinge til venstre af Nordre Ringgade for at nå frem til Trøjborgvej og den nordlige indkørsel til hospitalet på Nørrebrogade.

Aarhus Letbane er nu så langt fremme med det forberedende arbejde for to letbanespor midt på Nørrebrogade, at muligheden for at svinge til venstre fra Nørrebrogade ind på Trøjborgvej sløjfes. Tirsdag 7. juli kl. 17 spærres der for venstresving ind mod Trøjborgvej - spærringen er permanent. 

Bilister, der kommer nordfra, skal i stedet svinge til venstre af Nordre Ringgade for derefter at fortsætte 200 meter frem og derefter dreje til højre af Trøjborgvej. Her fortsætter man 50 meter frem, hvorefter der kan drejes til venstre ind på hospitalet. 

Den nye tilkørselsvej til Trøjborgvej bliver kun få meter længere og vil ikke øge den tid, som det tager at nå frem til hospitalet. Trafikanter, der kommer sydfra og kører op af Nørrebrogade, vil fortsat kunne svinge til højre af Trøjborgvej. 

- På Nørrebrogade skal Letbanen køre midt på den eksisterende vej. Det betyder, at bilister og andre trafikanter kun kommer til at krydse letbanesporene i de største vejkryds på strækningen. På den måde øger vi både fremkommeligheden for Letbanen og forbedrer trafiksikkerheden, forklarer Jørgen Hansen, anlægschef for anlægsselskabet Aarhus Letbane I/S. 

Mere effektiv trafikafvikling

Anlægsselskabet udfører arbejdet for Aarhus Kommune. Her siger Trine Buus Karlsen, afdelingsleder i Center for Byens Anvendelse:

- Ved universitetshospitalet på Nørrebrogade er det oplagt at lede trafikanter, der kommer fra nord, ind på Trøjborgvej via et venstresving på Nordre Ringgade. Dels er der god kapacitet på Nordre Ringgade, dels laver vi en ekstra venstresvingsbane på Randersvej, så trafikken kan afvikles mere effektivt. Med den nye tilkørselsvej forventer vi faktisk at reducere nogle af de kapacitetsproblemer, der har været med den hidtidige venstresvingsbane på Nørrebrogade mod Trøjborgvej.

Tydelige skilte vil angive den nye tilkørselsvej til Trøjborgvej. Da det har været muligt at benytte den nye vej siden marts, forventes spærringen af venstresvingsbanen på Nørrebrogade kun at medføre en kort tilvænningsperiode for bilisterne.

Arbejdet fortsætter frem til 2017

 Spærringen af venstresvingsbanen til hospitalet på Nørrebrogade er kun en mindre del af det omfattende arbejde med at bygge Aarhus Letbane, der åbner for passagerer i 2017: 

  • Ud over Nørrebrogade udføres der bl.a. anlægsarbejde på Nørreport, Randersvej, Nehrus Allé, Olof Palmes Allé og dele af Brendstrupgaardsvej og Paludan Müllers Vej i Skejby.
  • På strækningen fra Nørreport til Randersvej ved Nehrus Allé og videre frem af Nehrus Allé og Olof Palmes Allé, optager Letbanen de to midterste vejbaner.
  • På Nørreport, Nørrebrogade og Randersvej er busbanerne i begge retninger inddraget til biltrafik. Bilister har altså fortsat to vejbaner at køre på, mens busserne må dele pladsen med den øvrige trafik, svarende til forholdene på strækningen frem til 2013, inden der blev anlagt busbaner.