Djurs Mobilitet

Mobilitetsstrategi

Djursland viser vejen for vækst

Investering i mobilitet skal skabe vækst på Djursland. Bedre stationsforhold og trafikknudepunkter skal gøre det attraktivt for borgere og virksomheder at bruge kollektive transportformer.

Aarhus Letbane er kernen i den nye mobilitetsstrategi, der netop nu behandles i Norddjurs og Syddjurs Kommuner.

I de kommende år bliver der investeret op mod en milliard kroner i mobilitet på Djursland. Midttrafik, Region Midtjylland, Norddjurs og Syddjurs Kommuner har udarbejdet Djurs Mobilitetsstrategi, der lister en række tiltag, som skal højne mobiliteten.  

Tiltagene skal skabe et strategisk, forenet transportsystem og gå hånd i hånd med byudviklingen på Djursland. Målet er at knytte hele Djursland endnu tættere sammen – og tættere til det øvrige Østjylland. Konkret skal det være muligt og attraktivt at kombinere bil, tog, bus og cykel, og centrale trafikknudepunkter skal binde det hele sammen.

Stor begejstring for strategi

På et møde 26. februar 2016 blev mobilitetsstrategien i sin endelige form fremlagt for første gang, og Claus Wistoft (V), borgmester i Syddjurs Kommune, oplevede en positiv stemning.

− Det var et af de bedste møder om mobilitetsstrategien, jeg har været med til. Der var flere deltagere, end der var tilmeldt, og der var stor interesse og begejstring for strategien. Derfor forventer jeg heller ikke nogle  knaster i den politiske behandling. Jeg tror på en bred, politisk opbakning, fortæller Claus Wistoft.

Letbanen er et kardinalpunkt

Den politiske behandling af mobilitetsstrategien foregår her i foråret 2016, og målet er, at den bliver vedtaget inden sommerferien. For at få strategien til at lykkes, skal den positive stemning fortsat holdes højt, og de foreslåede tiltag skal føres ud i livet, siger Claus Wistoft.

− Vi skal have sat kød på strategien. Det vil sige, at stationerne skal have nye fysiske udtryk, og knudepunkterne skal lanceres og kommunikeres. Aarhus Letbane er altafgørende for strategien, da vi hænger mange ting op på den, blandt andet trafikknudepunkterne, siger Claus Wistoft.

Dialog med DSB

Et trafikknudepunkt er et sted med let tilgængelighed for alle trafikformer, det vil sige både bil, tog, bus og cykel. De centrale trafikknudepunkter skal ifølge strategien etableres i Grenaa, Ryomgård, Hornslet, Ebeltoft, Rønde og Auning i første omgang.

Det betyder blandt andet opgradering af flere stationer og stationsområder.

DSB råder over de fleste stationer og stationsområder, og det er derfor nødvendigt, at kommunerne får del i den råderet. Men det er ikke uden udfordringer.

− DSB mener, at vi skal betale for at overtage arealer og perronudstyr, samtidig med at vi skal påtage os opgaven at drive stationsarealerne, siger Jan Petersen (S), borgmester i Norddjurs Kommune, og tilføjer, at dialogen om en løsning er i gang:

− Region Midtjylland har bedt Transportministeriet om at kigge på sagen, som burde kunne løses. Men vi vil ikke både betale for at overtage arealer og udstyr og samtidig stå for driften, siger han.

Læs også om opgradering og planer i Norddjurs Kommune

Essentiel for udvikling af Djursland

Udfordringerne med råderet over stationerne tager dog ikke pusten fra Jan Petersen, der glæder sig over Djurs Mobilitetsstrategi, da den er essentiel for udvikling af Djursland.

− Det er vigtigt at fremme mobiliteten mellem Aarhus og Djursland, og letbanen er en hovedlinje, der kommer til at generere flere brugere af den kollektive trafik end i dag. Den er et godt alternativ til at holde i kø i sin bil, siger han.

Læs mere om Djurs Mobilitetsstrategi