La Tour Tower

Byudvikling

La Tour Tower rejser sig på Randersvej

Det er et prestigefyldt højhusbyggeri, der efter planen skal opføres ved siden af Vandtårnet på Randersvej i det nordlige Aarhus.

Med sine 95 meter bliver La Tour Tower, som byggeriet er navngivet, byens højest beliggende beboelsesejendom med 300 boliger, der får en særdeles god udsigt over byen. 

Lokalplanen er i høring

De kommende beboere får glæde af letbanen, der ruller lige forbi ejendommen med stop ved krydset Randersvej-Hasle/Vejlby Ringvej.

På et byrådsmøde 3. februar godkendte byrådet lokalplanen for området, og den er nu sendt i offentlig høring frem til 6. april. Afhængig af resultatet af høringsfasen kan nedrivningen af det eksisterende Hotel La Tour, hvor højhuset skal ligge, begynde senere i år. La Tour Tower står tidligst færdig i 2018.

Læs mere om lokalplan 1018 om højhusbyggeriet ved Vandtårnet