Naeste Etaper

Nye etaper

Forslag og idéer i spil

Letbanens næste etaper er på tegnebrættet. I Aarhus samles op på borgernes input og idéer. I Favrskov inviteres borgere til byværksted og borgermøde i april og maj.

Brabrandetapen

Der er stadig flere mulige linjeføringer i spil på strækningen mellem Aarhus Ø og Brabrand.  Men hvilke ruter bør undersøges nærmere? Hvor på strækningen skal letbanen standse? Og hvordan får Aarhus det bedste samspil mellem letbane, byrum og miljø?

Brabrandetapen - kort

Det er nogle af de spørgsmål, som aarhusianerne nu har givet deres indspark til.

Debatfasen frem mod planlægningen af letbaneetapen Aarhus Ø-Brabrand sluttede 1. marts 2016. Ud over de idéer, der er kommet frem i lyset på workshops og borgermøder, har Aarhus Kommune modtaget 45 bidrag fra borgerne.

Nu samler kommunen op på idéerne, så byrådet får bedst muligt grundlag for – efter planen i efteråret 2016 – at beslutte, hvad der skal undersøges i den kommende VVM-redegørelse (Vurdering af Virkninger på Miljøet).

Vedtagelse af kommuneplantillæg, lokalplaner og endelig godkendelse af etape 2 forventes tidligst i 2019.

Hinnerupetapen

Den anden letbaneetape, som er under planlægning er en forlængelse af letbanen fra Lisbjergskolen til Hinnerup Station. En strækning på cirka 8,2 kilometer.

Hinnerupetapen Kort

I Favrskov Kommune får borgerne nu også mulighed for at komme med deres forslag og idéer forud for VVM-redegørelsen. Det sker, når Favrskov Kommune inviterer alle interesserede borgere til:

  • Byværksted 17. april 2016 om planerne for Hinnerup midtby og overvejelserne for letbanens linjeføring i Hinnerup.
  • Borgermøde om debatoplægget 10. maj 2016.

Ligesom det gælder for letbaneetapen mellem Aarhus Ø og Brabrand, er det planen, at den endelige godkendelse af letbanestrækningen Lisbjergskolen-Hinnerup finder sted i 2019.

Links

Læs Debatoplæg til Letbanen til Hinnerup

Læs mere om planerne for Letbanens næste etaper 

Brabrandetapen - kortHinnerupetapen Kort