Trustrup oversigtskort

Stationer

Norddjurs gør klar til letbanen

Et opvarmet ventehus med siddepladser og toiletfaciliteter og en helt ny letbanestation. Det er to tiltag, som Norddjurs Kommune allerede har iværksat forud for letbanens komme i 2017.

Tiltagene har til formål at gøre adgangen til letbanen og dermed Østjyllands kommende kollektive trafikhovedåre nem og bekvem. Når letbanen ruller ud på skinnerne, forbinder den flere byer på Djursland med blandt andet Aarhus C og de store arbejdspladser i Aarhus Nord.

Letbaneadgang giver vokseværk

I Trustrup er det slut med at stå i regn og blæst og vente på toget. I dag kan de rejsende tilbringe ventetiden i et opvarmet ventehus på stationen, hvor de også kan parkere cyklen i et aflåst område.

Ved Hessel på Rugvænget i Grenaa planlægger Norddjurs Kommune et helt nyt standsningssted, der skal gøre det lettere og mere attraktivt for borgere og virksomheder i den sydlige del af byen at benytte den kollektive trafik.

− Vi prioriterer adgangen til letbanen højt, fordi det er en måde at blive koblet på den kollektive, aarhusianske trafik. Erfaringer fra andre steder i Europa viser, at det at blive koblet på en kollektiv trafikåre kan være et vækstspring både for bosætning og arbejdsmarked lokalt. For eksempel giver de forbedrede stationsforhold i Trustrup afsæt for, at lokalområdet kan vokse. Det samme gælder for Hessel, hvor der er erhverv såvel som privatboliger og sommerhuse, siger Jan Petersen (S), borgmester i Norddjurs Kommune.

Ligesom i Trustrup er planen, at standsningsstedet ved Hessel får gode bilparkeringsforhold, venterum, toiletfaciliteter samt aflåst cykelparkering. Planerne for det nye standsningssted i Hessel er nu ved at blive udarbejdet efter input fra borgerne. Når planerne er klar, bliver de sendt i offentlig høring, og kommunen forventer at have en godkendt lokalplan klar senere på året.

Links

Se en video om de opgraderede stationsforhold i Trustrup

Læs mere om mobilitetsstrategien for hele Djursland

Læs også debatoplæg om station i Hessel

Trustrup Station