Trafikplan

Trafikplan

Letbanen er i høj kurs

Scenen er ved at blive sat for en opgradering af Aarhus’ kollektive trafik, og letbanen spiller en hovedrolle. Med sine mange afgange skal letbanen sikre, at både byens borgere og pendlerne udefra kommer hurtigt frem.

Den nye kollektive trafikplan for Aarhus har nu været i offentlig høring, og de cirka 1.000 høringssvar vidner om stor interesse. En af konklusionerne er, at østjyderne gerne vil have endnu flere letbaneafgange.

Aarhus har vokseværk og er ved at udvikle sig til en storby. Og en moderne storby skal have attraktive kollektive rejsetilbud, så flere vælger bilen fra til fordel for tog og bus.

Midttrafik, Aarhus Kommune og Region Midtjylland er netop nu i færd med at lægge brikkerne til byens nye trafikplan – blandt andet med input fra borgere, erhvervsliv og foreninger.

Nemmere at skifte undervejs

Det ligger fast, at letbanen sammen med seks A-buslinjer og regionalruterne 100 og 200 vil udgøre det såkaldte højklassede net. Ole Sørensen, gruppeleder i Midttrafiks afdeling for planlægning og udvikling, forklarer:

– Kort fortalt er vi i gang med at skabe et højfrekvent system i Aarhusområdet. Det betyder, at der nogle steder er lidt længere at gå til bus og tog, men at der til gengæld er markant flere afgange på de mest trafikerede strækninger, så det bliver nemmere at tilrettelægge en tur med skift undervejs.

– Letbanen vil betjene byens vigtige korridor fra Viby i syd til Lisbjerg i nord. Det gør den blandt andet attraktiv for pendlere, der i dag skifter på Aarhus H for at komme videre til en af de cirka 50.000 arbejdspladser i Aarhus Nord.

Ole Sørensen pointerer, at letbanen er en meget stabil og hurtig transportform, da den kører i sit eget spor og vil blive prioriteret i lyskrydsene (signalanlæggene).

Et ønske om flere afgange

Den offentlige høring har budt på mange indspark til både bus- og togdriften.

– Interessen har været stor, og vi har også fået input med fra de oplæg, vi har holdt hos fællesrådene rundt omkring i kommunen. Desuden har vi talt med en del aktører på forhånd, så vi allerede i vores oplæg til trafikplanen kunne imødekomme så mange ønsker som muligt, siger Ole Sørensen og fortsætter:

– Omkring letbanen tegner der sig det mønster, at borgerne gerne vil have mere af den. Blandt andet er der ønsker om flere afgange til Beder og Malling, og det samme gør sig gældende på strækningen mod Grenaa.

Der har desuden været debat om en eventuel nedlæggelse af fire stationer på Odderbanen (Kongsvang, Vilhelmsborg, Egelund og Assedrup). Midttrafik har analyseret rejsemønstrene og afventer nu såkaldte køreplansimuleringer fra Aarhus Letbane I/S. De skal vise risikoen for forsinkelser, hvis stationerne bevares.

Alene på baggrund af rejsemønstrene lægger Midttrafik i første omgang op til, at Kongsvang bevares, at Assedrup og Vilhelmsborg bevares med standsning efter behov (tryk for stop), og at Egelund nedlægges.  

Køreplaner udarbejdes til efteråret

Midttrafik er nu i færd med at gennemgå høringssvarene og vil komme med en indstilling til ændringer, inden politikerne i byråd og regionsråd behandler trafikplanen. Derefter skal Midttrafik – efter planen i efteråret 2016 – i gang med at udarbejde de specifikke køreplaner.

– Køreplanerne er en lidt kompliceret øvelse, blandt andet fordi letbanen bliver indfaset over en periode i 2017. Derfor vil nogle ændringer i køreplanerne formentlig træde i kraft før andre, siger Ole Sørensen.

FAKTA:

Tre vigtige forudsætninger for den kollektive trafikplan

I Trafikplan Aarhus 2017 arbejder Midttrafik, Aarhus Kommune og Region Midtjylland ud fra tre forudsætninger:

Økonomi

Besparelser på busser og tog skal sammen med merindtægter fra flere kunder omtrent dække omkostningerne til drift af letbanen. Det betyder, at planen indeholder en reduktion på 80.000 timer i busnettet. 40.000-45.000 af timerne kommer alene fra linje 1A, der i dag kører på letbanens fremtidige rute.

Kapacitetsudnyttelse

Letbanen vil særligt på strækningen Aarhus H-Skejby få mange afgange. Det er vigtigt, at letbanetogene fyldes op, og at der samtidig er plads nok i myldretiden. Det kan derfor betale sig at holde fast i en vis busdrift på strækningen frem for at investere i ekstra letbanetog, som kun skal køre i myldretiden.

Fastholdelse af eksisterende kunder

Letbanen åbner for, at nogle buslinjer kan afkortes, så de rejsende i stedet skal skifte mellem bus og tog. Midttrafik lægger dog i første omgang op til, at flere direkte buslinjer (f.eks. rute 200 og 118) fortsat kører helt til centrum, da skift kan opleves som en gene for kunderne og dermed få flere til at vælge den kollektive trafik fra.

Læs hele udkastet til Trafikplan Aarhus 2017