Vidste Du Spor I Skejby

Nyhedsbrev #24

Vidste du...

Letbanen kommer til at køre på flere forskellige slags spor og underlag. På de forskellige strækninger vil der enten være græs, skærver eller beton under skinnerne.

Læs mere om opbygningen af letbanesporene nedenfor:

… at letbanen får tre typer spor?

… at letbanen kommer på græs?

… at letbanespor er anderledes end jernbanespor?

… at skinnerne er isoleret med gummi?

… at udsatte strækninger bliver beskyttet mod vibration?

--------------------------------------------------------------------------------------

… at Letbanen får tre typer spor?

Letbanens etape 1 får i alt omkring 17 kilometer nye spor. Heraf vil cirka 9,5 kilometer være såkaldt ballasterede spor med almindelige skinner, sveller og skærver, som minder om traditionelle jernbanespor.

Derudover anlægges der også 7,5 kilometer spor med rilleskinner, der er sat fast direkte på en støbt betonplade. Denne type kaldes slab track og anlægges i to forskellige varianter – én med græs mellem skinnerne og én med beton eller asfalt.

Grenaabanen og Odderbanen vil fortsat have ballasteret spor, når de omlægges til letbane.

Skinner I Graes

Top

… at Letbanen kommer på græs?

På en del af letbanestrækningen er skinnerne fastgjort direkte til store betonplader, der hviler på et underlag af råjord, som er dækket med stabilgrus. Omkring og mellem disse skinner bliver der sået græs i et 20  centimeter tykt jordlag.

Græsset er af en speciel type, som kan gro på den lave jorddybde og tåler de udsatte omgivelser. De græsklædte spor kommer til at løbe som grønne bånd ned gennem byens befærdede veje og gader.

Gartner Paa Sporet

Top

… at letbanespor er anderledes end jernbanespor?

Letbaneskinner er en anelse mindre end jernbaneskinner, og der er længere mellem svellerne. Det skyldes, at et letbanetog er lettere end et almindeligt tog. Til gengæld er sporvidden den samme som på de øvrige danske jernbanestrækninger. Derfor kan letbanen godt bruge de eksisterende spor på Odder- og Grenaabanen.

Derudover bruger letbanen rilleskinner, hvor vejbelægning eller græs kan føres helt op i niveau med skinnehovedet, fordi rillen sikrer, at der er plads til hjulet.

Skinner

Top

… at skinnerne er isoleret med gummi?

Letbanen kører på strøm. Derfor er rilleskinnerne pakket ind i gummi, så de er isoleret fra belægningerne og beskytter omgivelserne mod stød.

De skinner, der er på sveller, er også isoleret. Her er det isolerende materiale pakket mellem skinnen og det beslag, der holder den fast på svellen.

Top

… at udsatte strækninger bliver beskyttet mod vibration?

På udvalgte steder bliver letbanens spor anlagt på en vibrationsdæmpende gummimåtte. Det sker for at beskytte særligt følsomme omgivelser, der ikke må generes af støj og vibrationer.

Det gælder for eksempel stækningen forbi privathospitalet Aleris-Hamlet i Skejby. De følsomme områder er identificeret på baggrund af en støj- og vibrationsanalyse.

Top