Vejarbejde

Fuld damp på anlægsarbejdet i sommerferien

Arbejdet med at lægge skinner på den nye letbanestrækning er i fuld sving, og processen skrider godt og planmæssigt frem. Hen over sommeren bliver der sat ekstra tryk på kedlerne flere steder i Aarhus.

I sommermånederne er det nemlig de store vejkryds ved Ringgaden og Ringvejen, der skal omlægges og give plads til Danmarks første letbane.

Indvielsen af Aarhus Letbane rykker stadig nærmere. Aarhusområdet er ved at tage skridtet fra verdens mindste storby til en metropol, der med letbanen bliver knyttet endnu tættere sammen. Men før det kan ske, skal de sidste etaper af det omfangsrige anlægsarbejde overstås.

− Vi har allerede etableret skinner i fem kryds i det centrale Aarhus, så arbejdet skrider planmæssigt fremad. Bortset fra arbejdet med krydsningen af Randersvej syd for Lisbjerg og fjernelsen af en stor betonklods på Nørreport, der begge har givet trafikale udfordringer, har vi stort set ikke modtaget klager. Samtidig har vi gjort os nogle gode erfaringer, som vi kan bruge fremover, siger Jørgen Hansen, anlægschef i Aarhus Letbane I/S.

Blandt de positive erfaringer er at dele arbejdet op i faser, så bilisterne har mulighed for at passere krydsene, mens arbejdet foregår. Det sker typisk ved at lægge skinner i et halvt kryds ad gangen.

− Det kræver ganske vist, at bilisterne skal sno sig gennem krydset med nedsat fart, men det har de klaret flot, så trafikken fortsat har kunnet afvikles uden store forsinkelser, siger Jørgen Hansen.

Randersvej, Ringgaden og Ringvejen

Henover sommeren krydser letbanearbejdet de store kryds mellem Randersvej og henholdsvis Ringgaden og Ringvejen. I begge kryds vil anlægsarbejdet blive delt op i flere faser, så trafikken kan passere imens, dog med nedsat fart.

− Vi kan ikke komme uden om, at anlægsarbejdet i krydsene på Ringgaden og Ringvejen vil give gener for trafikanterne. Men vi lægger de fleste af skinnerne i ferieperioden for netop at minimere generne. Når vi kommer til opsætning af køreledninger og -strøm i efteråret, vil der blive tale om færre gener, da det meste af arbejdet udføres inde på letbanens område, siger Jørgen Hansen og fortsætter:

− Jeg håber, at bilisterne vil væbne sig med tålmodighed og tænke på, at der er meget at glæde sig til – nemlig en højfrekvent, miljøvenlig og hurtig letbane, der bliver et attraktivt alternativ til bilen, siger han.

De sidste krydsninger inden test

Aarhus Letbane benytter også ferieperioden til at lægge skinner i mindre kryds i byen. Det gælder:

  • Nørrebrogade/Knudrisgade
  • Brendstrupgaardsvej/Olof Palmes Allé.

Senere på året følger de sidste krydsninger i og omkring Aarhus:

  • Nørreport/Kystvejen
  • Nørreport/Mejlgade
  • Mindet/Europaplads
  • Skibbrogade
  • Høvej ved Lystrup

I begyndelsen af 2017 ruller de første letbanetog ud på skinner i forbindelse med testkørsel. Til den tid vil master, køreledninger og strøm samt signalanlæg være på plads på hele strækningen, så letbanetogene kan afprøve det samlede anlæg inden den officielle åbning i maj 2017.

Læs mere

Om den aktuelle status på anlægsarbejdet

Letbanetog nummer 001 har meldt sin ankomst

Spørgsmål

Læs de oftest stillede spørgsmål om Letbanen - og svarene herpå.

Nyheder

Følg med i aktuelle nyheder om letbaneprojektet.

Kontakt

Spørgsmål og kommentarer til Letbanen er velkomne.

Arkiv

Hvornår var det nu det var? Søg tilbage i Letbanens arkiver.